Mats Reimer en ”pseudo” läkare som för ett krig mot diagnosen kronisk borrelia

Skrämmande när en barnläkare som är helt okunnig i problematiken runt borrelia går ut i rena kriget för att misskreditera diagnosen kronisk borrelia.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article17095848.ab
Han kritiserar provtagningarna utomlands och kallar dom otillförlitliga, helt utan att reflektera över att testerna som används i Sverige inte alls är tillförlitliga, ja läkemedelsverket har påtalat det otaliga gånger i sina rekommendationer att serologin är ytterst osäker och att ett negativt resultat inte utesluter en infektion.
Att sedan Immunoblot som används utomlands är en av flera tester som sammanvägs klassas som bättre än Elisa som vi använder i Sverige säger en hel del.
Får en läkare verkligen fara ut mot sjuka, vedertagna diagnoser osv på detta sätt?
Dag Nyman skriver detta i Läkemedelsverket bakgrundsinformation till behandlings rekommendationerna:
”Persisterande infektion diskuteras dock fortfarande som en möjlig orsak till kronisk inflammation efter borreliainfektion. Egenskaper hos spiroketen som gör att den kan undvika kroppens försvarssystem genom antigenväxling, resistens mot inaktivering via komplementsystemet, genom att använda värdproteaser för vävnadsinvasion och genom intracellulär lokalisation eller förekomst i vävnader som dåligt penetreras av antibiotika (senor) samt förmåga att övergå i metaboliskt lågaktiva former, ger möjligheter till persistens i organismen även efter antibiotikabehandling (22).”

Även detta finns att läsa hos läkemedelsverket:
Kvarstående symtom efter behandling
Kvarstående symtom längre än sex månader efter en vanligen adekvat behandling, vilka inte kan hänföras till infektionsrelaterade skador, förkommer hos 5–15 % av patienter (7). Orsakerna till de fortsatta symtomen är inte helt klarlagda. Det kan vara persisterande infektion, en helt annan sjukdom bekant eller obekant, irreparabla skador eller processer beroende på autoimmunitet eller kvarstående cytokinproduktion,”

Att då fara ut på detta sätt som Mats Reimer gör är vidrigt, oseriöst och oerhört skadligt för drabbade och i slutändan även samhället. Hans sista mening är ”Patienterna får fel diagnos, de ruinerar sig på behandlingarna och riskerar farliga biverkningar.” Ja det är ju exakt vad vi utsätts för av Svensk sjukvård, felaktiga diagnoser, ruinerar oss eftersom vi går i otaliga år utan att få behandling, och en massa biverkningar av alla mediciner för våra felaktiga diagnoser.

Alla som vill veta mer bör kika på länkar under ARTIKLAR på våran blogg.
Jag hoppas att andra läkare står upp emot sådana kvacksalvare som Mats Reimer och visar hur duktiga, empatiska läkare jobbar.
Skämmas ska du göra Mats Reimer!!

9 svar till “Mats Reimer en ”pseudo” läkare som för ett krig mot diagnosen kronisk borrelia

 1. Reimers häxjakt torde tyda på någon sorts empatistörning. Kanske går att fixa med lite KBT terapi?

 2. Underbart om det vore så lättbotat, jag tror det är en värre störning i botten 😉

 3. Kronisk Borrelia är ju _inte_ en vedertagen diagnos. Hör gärna med landets infektionsläkare, som alltså är specialister på olika infektioner. Däremot kan man alltså få kroniska skador av en borreliainfektion, som kvarstår även efter att man tagit kål på bakterierna.

  Hoppas att inte allt för många går på det här. Det leder till missriktad energi som kunnat användas till att hantera de symtom man upplever på bästa sätt istället.

 4. ”The term “chronic Lyme borreliosis” is equivalent to Stage III.” http://www.borreliose-gesellschaft.de/Texte/guidelines.pdf

  ”Prognosen för facialisparesen är god även om antibiotikabehandling insätts relativt sent i förloppet och paresen spontanläker oftast även utan antibiotika. Vid påvisad borreliainfektion bör antibiotika ändå ges för att förhindra kronisk infektion som kan ge allvarliga resttillstånd.” http://www.lio.se/pages/126731/Facialispares%20.doc.pdf

  ”Lyme disease is a chronic, persisting, difficult disease to treat, which is caused by Borrelia burgdorferi spirochetes. There has never been a study in the history of Lyme disease that, even in the simplest way, proves that a short course, 2-6 weeks, therapy results in bacteriologic cure. There is no double blind study to determine the optimal duration of antibiotic treatment for Lyme disease. There is evidence, however, that if antibiotic treatment therapy is stopped before symptoms resolve, then the patient will relapse and Lyme disease will progress. 1,2,3,4,5” http://www.lymedisease.org/resources/children_pdf/jones%20rationale%20for%20LT%20tx.pdf

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3386833/figure/F1/ ”Following antibiotic treatment and host immune attack, an intact, replicating spirochete may descend to a state where only proteins of the bacteria remain detectable in the host tissue. The first transition is from the effect of a cell wall–active antibiotic. This can result in some cells that don’t have cell walls (also called L-forms or protoplasts) and, consequently, are not affected by the antibiotic anymore, but can still replicate (the circular arrow indicates replication of that form of cell). ”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/varden-missar-fall-av-borrelia_103744.svd
  ”– De så kallade Elisatesterna kan vara negativa fast patienten har borrelia – och tvärtom, berättar Mona Widhe, medicine doktor på Linköpings universitet.
  Hon disputerade nyligen med en avhandling om kroppens immunförsvar och dess påverkan på borrelia. Hon har upptäckt att vissa av de patienter som får den kroniska varianten av borrelia har ett annat immunförsvar än de som blir friska efter antibiotika.
  – Vi hoppas kunna utveckla en analysmetod som kan hjälpa oss att i ett tidigt stadium urskilja de patienter som kan få långvariga besvär av bakterien och använda oss av den kunskapen i framtida läkemedel, säger Johanna Forsell.”

  Det finns även infektionsspecilister som har en annan syn än Mats Reimer och andra okunniga läkare.

 5. JDS är du läkare?? Eftersom du vill hantera symtomen hellre än sjukdomen så låter det så. Du tror inte att dom som gått i många år redan fått hjälp med mediciner mot symtomen? Vilket tyvärr inte gett önskat resultat och många blir sakta sämre.

 6. Kunde ju nu få lov att förvänta sig en kraftfull reaction från dem läkare som vet hur man hanterar borrelia och luggar en s.k. kollega som håller på att smutsa ner hela kåren.

 7. Jag publicerade även denna kommentar på Aftonbladets debattsida. Postar här också, för att få lite balans i debatten.

  För det första vill jag säga att det är otroligt synd att Mats Reimer ska attackeras och anklagas för alla möjliga saker. Det riktlinjer som gäller vid behandling av borrelia är fastställda av experter och baseras på väl genomförda studier av hög kvalitet. Om vi tittar på riktlinjerna för behandling av neuroborrelios från EFNS (European Federation of Neurological Societies), återges bl.a. den forskning som gjorts på långvarig antibiotikabehandling på den samling av kvarstående symptom efter genomgången och behandlad neuroborrelios (Post-Lyme disease syndrome (PLDS), Post-treatment Lyme disease syndrome PTLDS, ”kronisk borrelia”). Det finns väldigt klara vetenskapliga data som visar att antibiotikabehandling inte hjälper vid PLDS.

  Notera även att vid denna rekommendation (s.16 i dokumentet) anges ”Level A”, som betyder att stödet för påståendet är så starkt det kan bli.

  Länk:

  Klicka för att komma åt CME_article_2010_January.pdf

  Det samma finns även sammanfattat här: http://www.cdc.gov/lyme/treatment/prolonged/index.html

  Det är viktigt att vara medveten om att kvaliteten på all den forskning som görs varierar något oerhört, och det krävs att man tränats i att läsa vetenskapliga artiklar för att ens ha en chans att upptäcka eventuella brister i en rapport. Det misstänker jag att t.ex. Mats Reimer är ganska duktig på.

  Om du inte litar på Reimer, borde du åtminstone läsa vad Norges f.d. statsepidemiolog, läkaren Preben Aavitsland, anser om denna diagnos och behandlingen som erbjuds från t.ex. Norsk Borreliose Senter. Se t.ex. epidemi.as eller NRK Ytring.

  Jag arbetar som apotekare i Fredrikstad, Norge och har träffat ett antal patienter från Norsk Borreliose Senter, NBS, och jag vet att dem (och många av er här som är upprörda) lider något otroligt. Att känna sig sviken av sjukvården och uppleva att man aldrig blir tagen på allvar måste vara helt förfärligt.

  Men det är just av den anledningen jag tycker att ”läkarna” som experimenterar med potentiellt farlig antibiotikabehandling för att bota en infektion som med stor sannolikhet inte existerar är helt förkastligt! Rolf Luneng och hans kollegor kan rimligtvis inte göra de tusentals borreliafynd, det skulle innebära att en väldigt stor del av befolkningen är smittade (något som det inte finns några som helst belägg för; det mesta talar tvärtom emot det).

  Dessa personer utnyttjar de mest utsatta i samhället, går antagligen med god vinster och utsätter patienterna för stora risker, inte bara med behandlingen i sig utan också i och med att insättningen av riktig behandling fördröjs. Självklart är det säkert ett antal patienter som faktiskt haft en infektion som upptäckts och botats, men på grund av att de tester som används behandlas, utan tvekan, många människor helt i onödan. Som många av er dessutom vet har dessa tester (som utförs på BM Lab och ”laboratoriet i Tyskland) faktiskt väldigt låg specificitet (dvs. risken är stor att man får ett felaktigt positivt svar) och är i övrigt inte är validerade för borreliatestning. Se EFNS-artikeln ovan.

  Kvarvarande symptom efter genomgången neuroborellios är (som jag nämner tidigare) något som är verkligt och eventuellt mycket handikappande. Och det finns alltså mycket starka bevis för att långvarig antibiotikabehandling inte ger bättre eller snabbare tillfrisknande. Men vad hjälper det att t.ex. NBS kastar ut denna diagnos felaktigt till mängder av människor? Många bör självklart få hjälp på annat håll. Men om patienter som faktiskt lider av PLDS (kanske allvarlig sådant t.o.m.) behöver hjälp, finns det inte risk att de försvinner i folkmassan eller misstrodd och avvisad för att hälso- och sjukvårdspersonal fått inställningen att ”alla säger sig ha borrelia”? Även om behandlingen vid PLDS kanske liknar den vid t.ex. ME/CFS eller fibromyalgi (eftersom detta är de bästa alternativen), förtjänar väl patienten att få en så riktig och rimlig diagnos som möjligt?

  Jag blir ärligt talat förbannad när jag tänker på hur människor som kallar sig hälsopersonal, lurar patienter (och möjligen sig själva) och sprider falskheter och gruva överdrifter. Hela deras argument bygger på att diagnostiken vid borreliainfektion inte är fulländad; det är det som hela tiden upprepas och enstaka fall och enskilda personers kommentarer presenteras som fakta. Beklagligtvis kommer detta (helt förståeligt!) som en stor tröst för många som lever med kroniska, ofta extremt slitsamma, symptom utan att få tillräcklig hjälp från andra vårdinstanser i samhället.

  Det finns så mycket att säga om det här och jag kommer dela med mig av ett par skrämmande patientberättelser från mitt arbete, men för att sätta punkt vill jag igen uppmana till att faktiskt läsa vad Mats Reimer skriver; att ifrågasätta leken med patienters hälsa som de här läkarna håller på med, är inte detsamma som att ifrågasätta att du (eller din närstående) är sjuk och lider. En läkare som förnekar det, borde inte vara läkare! Mats Reimer är inte en av dem som förnekar att du lider.

  Och till sist, var kritisk till allt som skrivs om det här ämnet. Det finns många olika intressegrupper och en mängd människor som berättar om hur fantastisk behandlingen är…men där finns inte hela sanningen. Jag anser att myndighetsutlåtanden baserat på samlad fakta från ämnesexperter för det mesta är trovärdiga. Toxikologer, infektionsläkare, välgjorda kliniska studier på borrelia anser jag också vara trovärdiga kunskapskällor. Det kan vara svårt att känna igen ”bra” forskning om man inte fått lära sig och är van att läsa vetenskapliga artiklar; bra blindning (dvs. att patienten inte ska kunna gissa om tabletten han/hon får är aktiva medicinen eller placebo) är mycket viktigt när man tittar på subjektiva mått som t.ex. grad av smärta eller livskvalitet. Resultat och statistik ska tolkas riktigt (vilket är svårt för alla som inte är insatta). Men i tillägg publiceras bra studier oftare i högt rankade tidsskrifter och omtalas gott av andra forskare, något som är enklare att titta på (även om inte det heller är helt vattentätt).

  Alla ni som debatterar forskningsresultat, men inte har utbildning inom medicin eller något annat naturvetenskapligt område, läs gärna det här (vet inte om det finns liknande informationsmaterial på svenska dock):
  http://www.senseaboutscience.org/resources.php/16/i-dont-know-what-to-believe

  Just föreningen sense about sciense förklarar mycket kring hur forskning och värdering av forskningsresultat går till. Ett sista tips är deras publikation ”I’ve got nothing to loose by trying it” – om att resonera kring nya rön och t.ex. alternativa behandlingar:
  http://www.senseaboutscience.org/resources.php/11/ive-got-nothing-to-lose-by-trying-it

  Ber om ursäkt för det långa inlägget (och eventuella stavfel). Du får gärna tycka att jag är en idiot, men försök ändå att ta till dig information från båda sidor.

  Hälso- och sjukvårdspersonal ska enligt lag utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I samma lag och i samma paragraf står även skrivet att ”patienten skall visas omtanke och respekt”. Jag undrar om läkarna på NBS, och andra från sjukvården som förespråkar den här alternativbehandlingen, anser sig leva efter det mottot?

 8. Jag kanske inte är medicinsk utbildad, men jag är mycket läskunnig. 🙂

  Att studierna på ”chronic Lyme” dvs, Post-Lyme disease syndrome (PLDS)/Post-treatment Lyme disease syndrome PTLDS har fått högsta betyg, innebär INTE att studierna på kronisk borrelia, dvs chronic eller late Lyme BORRELIOSIS har fått ett lika bra betyg. Enligt Läkemedelsverket är istället behandlingsstudierna gällande långvarig (dvs, kronisk) B Afzelii-borrelia, dvs ACA ganska dåliga. B Afzelii-borrelia är den allra vanligaste borreliasorten i Europa, och så även vid kronisk borrelia. Förövrigt så finns det inget som helst ”krav” på att en läkare ”måste” följa rekommendationer ENBART avsedda för borrelia, i dom fall där det finns en eller flera ytterligare infektioner och/eller immunbrist (jag själv tillhör den sista ”kategorin”). Och, kan någon berätta för mig vilka kunniga läkare det finns i Sverige för dom som tillhör kategorin: komplicerad (oftast långvarig) borrelia? Jag har trots idogt sökande inte hittat dom där mer pålästa läkarna (i den vanliga sjukvården) som (enligt en person på Läkemedelsverket) skall ta hand om oss ”speciella fall”. Vi tycks bara bli kritiserade av folk (av vilka några tom är läkare) på nätet, folk som inte ens tycks ”intressera sig” för att vi skall få den hjälp som vi behöver ha.

  Det är förövrigt TILLÅTET för en svensk läkare att ge en bättre/längre behandling till dom ”speciella patienter” som behöver ha detta. Källa: En tillfrågad person på Läkemedelsverket.

  Men, varenda svensk läkare är dock inte SKYLDIGA att göra det, måste jag nog tillägga, detta då många lekmän gärna misstolkar det som jag nyss skrev.

 9. Och en sak till, Sebastian skriver: ”Om du inte litar på Reimer, borde du åtminstone läsa vad Norges f.d. statsepidemiolog, läkaren Preben Aavitsland, anser om denna diagnos….”

  Denna norske ”kritiker” har OCKSÅ ”gjort misstaget” att påstå att ”kronisk borrelia” inte finns och detta om och om igen.

  Tydligen hade inte han heller någon kännedom om att kronisk borrelia (skrivet UTAN citationstecken) helt enkelt bara står för en långvarig borreliaINFEKTION. Denna person har gått på som en ”ångvält” i media (och även på andra ställen), och angripit sjuka människor och tom angripit borreliaföreningar och borreliaforum där man faktiskt VET vad kronisk borrelia står för.

  Men han har fått sig en ”tillsägelse”:

  ”Fylkeslegen refser legene i borreliose-debatten”

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10103800

  Ett klipp:

  ”Fylkeslege Petter Schou advarer mot latterliggjøring av en stor pasientgruppe, og oppfordrer leger til å opptre varsomt i flåttdebatten.”

  Men, vi har alltså fortfarande en ”ångvält” här i Sverige.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s