MS är det Borrelia, TWAR (Chlamydia pneumoniae) som egentligen ligger bakom det?

Ja frågan är berättigad eftersom borrelia har visat sig ge likadana symtom och lesioner i hjärnan som vid MS.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15617845

http://owndoc.com/lyme/multiple-sclerosis-is-lyme-disease-anatomy-of-a-cover-up/
”Perhaps the biggest ongoing medical scandal of the past hundred years is the fact that it has been known since 1911 that Multiple Sclerosis is caused by a bacterium, and that the Big-Pharma-controlled medical-industrial complex covered this up in order to make money selling symptom relievers to MS patients.”
”But were those 15 researchers who said they found living Lyme bacteria (spirochetes) in the brains of a great majority of Multiple sclerosis patients all lying?”

Jag fick själv en massa neurologiska problem och fick höra att jag har lesioner och är på väg att utveckla MS. Lite av mina problem var Sluddrande tal, dålig finmotorik, signalfel båsmuskel osv.
Nu efter många månaders antibiotika så sluddrar jag inte längre, kan kissa utan kateter, bättre finmotorik i händer osv,,

http://www.abc.net.au/catalyst/stories/3572695.htm

http://www.davidwheldon.co.uk/ms-treatment.html
After much controversy a considerable body of evidence now demonstrates a firm causal connection between chronic infection with the primary respiratory pathogen Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae and at least some variants of the neurological disease Multiple Sclerosis. These web-pages review the evidence. References are cited.”

http://www.lymepa.org/Chronic_Lyme_borreliosis_at_the_root_of_Multiple_Sclerosis_and_a_possible_cure_with_antibiotics.pdf

Kolla dessa kartor om var majoriteten av MS dödsfall finns i USA och jämför med Kartan gällande dödsfall i Borrelia/Lyme.
Fundera sen om det inte finns ett samband, ett starkt sådant?
http://www.esri.com/news/arcwatch/1007/spatial-patterns.html

BeFunky_spatial1-lg.jpg BeFunky_spatial3-lg.jpg

14 svar till “MS är det Borrelia, TWAR (Chlamydia pneumoniae) som egentligen ligger bakom det?

 1. Correlation is not causation. Det är statistik man kan utsläsa från kartorna och dödsregistren. Inga bevis om orsak-verkan.

  Vad gäller MS, så är det ett ännu starkare ”samband” mellan vitamin D3-brist och MS-insjuknandena och allvarlighetsgraden i sjukdom. Hela norra Europa är ett ormbo av autoimmuna sjukdomar. Ha du försökt se på sambanden mellan typ1-diabetes insjuknandena? och D3-nivåerna. Statistik är kul, men bevisar tyvärr inget. Det spelar ju ingen roll i praktiken om senmanifestationer av fästingsjuka finns, om det går bra att bli ”frisk-friskare” med att optimera sina vitamin D3-nivåer. Om man inte av prestige agerar lika osmidigt som läkarna generellt gör. Det finns många sjukdomstillstånd som kan mildras av att se till att man har en hög D3-nivå.

  • Det är klart att det spelar roll att kronisk borrelia accepteras av alla läkare så att svårt sjuka får behandling. Många icke insatta tror att långvarig (kronisk) borrelia endast ger diffusa problem, vilket är väldigt fel. Vi är många som drabbats av väldigt svåra och ibland livshotande besvär. När man ligger inlagd med svåra plågor pga inflammationer i tarmar, hjärtpåverkan, dåliga levervärden osv så behövs adekvat behandling av skolmedicinen snarast möjligt, att öka D3 intag är då inte tillräckligt på långa vägar.
   Jag tycker det är mycket intressant med forskningen som visar på den enorma nyttan D3 gör och den kan säkert hjälpa till med övrig behandling. Jag är övertygad om att vårt sätt att leva, matintag, vaccineringar osv har stor betydelse till ökat antal som lider av folksjukdomar, men orsaken är ändock mycket avancerade bakterier som det behövs forskas mer runt och även informera folk om hur illa dessa bakterier kan ställa till med.
   Nu drivs kampanjer från Läkare som har bindningar till läkemedelsindustrin om att kronisk borrelia inte finns, var i ligger deras intresse i att föra ut dessa uppgifter?
   Kan det vara så att läkemedelsindustrin tjänar multum på livlånga medicineringar av symtom av sjukdomar där man inte hittar (eller gått ut med info) om orsak och därmed inte heller ger bot?
   Vi är tusentals som får diagnoser , Fibro, MS, ALS, RA osv, men sen via mer avancerade provtagningar visar oss ha borrelia och dess co infections.

 2. Det finns forskning som visar att D25 nivåerna sjunker vid infektion men att det beror på att D25 omvandlas till D 125 ett hormon (kortinson liknande).
  Alltså ett lågt D25 nivå orsakar inte besvären men är en indikator på ett tillstånd.

  Klicka för att komma åt 2013-Lindseth-ImmunologicResearch.pdf

  • Just det är väldigt intressant, och när det är så, så kan D-intag tydligen vara farligt. Men läkarna känner inte ens till detta test i allmänhet.

 3. Det verkar som om 25(OH)D3 förbrukas vid svår infektion. Det finns icke publicerade experiment där man behandlat infektioner med megadoser D3.
  Så självfallet måste 25(OH)D3 sjunka när reservpoolen omvandlas till aktivt D3. Det är logiskt.

  Vad är en ko-infektion till borrelia?
  Hävdar ni att sjukdomarna MS, RA, ALS, Fibromyalgi i grunden beror på fästingbett? Fästingbett som i sin tur gett en borreliainfektion och sen, i ett tredje led utvecklat dessa bokstavssjukdomar?

  Den enskilt enklaste och viktigaste åtgärden en svårt sjuk människa skulle kunna göra för att bli friskare är att behandla sin vitamin D3-brist. De människor som upplever att de inte tål D3 har avtäckt sin tidigare oupptäckta magnesiumbrist. Man bör kombinera sin D3 med D-vitaminets kofaktorer.

  • Coinfections är t.ex. babesia, bartonella, rickettsia, anaplasma, TWAR.

   Det har påvisats att personer med MS, ALS, Alzheimer, Parkinson m.m. väldigt ofta, för att inte säga alltid, har borreliaspiroketer i kroppen.

   Vad är ”D-vitaminets kofaktorer”?

 4. Ping: CFS/ME – och kronisk borrelia – orsakat av tusentals mikrober i samverkan? | Borreliabloggen

 5. Jag har en bra fråga, ska en människa med känd brist på ett essentiellt näringsämne gå obehandlad?

  Ta tex. vitamin B12-brist, att låta bli att behandla denna ganska fatala brist? det är inte logiskt att låta kroppen gå med en brist på ett essentiellt näringsämne, det brukar bli förfärliga irreversibla skador av det. Jfr B12-brist, järnbrist, varför inte sköldkörtelhormonbrist hos nyfödda … tex. under graviditet och tidig barndom. Alltför lätt det blir irreversibla skador.

  Om du är intresserad, så kanske du ska läsa om om epigenicitet. Det är som om vissa ”omständigheter” i miljön kan ”koppla om” genuttrycken. Beroende på ”miljön”, så får vi olika svar i kroppens celler. Ett ämne som är känt att förändra genuttryck är just D3.

  Det finns inget som som säger att man måste få en patologiskt förhöjd nivå av aktiverat vitamin D3, bara för att man ligger ”högt” i 25(OH)D3. Inte heller finns en automatik i att ligger man lågt i 25(OH)D3, så kommer även den aktiva formen att ligga lågt. Men har man lågt 25(OH)D3, så har man D3-brist, inget att resonera om.
  Kroppen aktiverar inte mer än den behöver, om alla ”ingredienser” finns tillräcklig mängd.

  Jag har redan nämnt vitamin D3s kofaktorer i nån av kommentarerna. Det vanligaste problemet är just magnesiumbrist. Dagens kost är såpass undermålig att många människor har magnesiumbrist utan att veta om det. Det blir inte lättare när det inte existerar någon vettig mätmetod för magnesium. De människor som får ”akuta” besvär av något slag när de börjar ta D3, de har nästan alltid magnesiumbrist. Det finns nämligen inga ”akuta” symptom som kan uppträda när man tar sin första D3-kapsel, om det inte handlar om en reaktion på kapselämne, färger, tablettämne etc.

  Att gå ut till svenska läkare och fråga om kroniska former av infektionssjukdomar är optimistiskt, att fråga svenska läkare om D3-vitamin är ännu mer optimistiskt. Kunskapen är låg, tyvärr. Det blir inte lättare av att SoS faktiskt kan plocka legitimationen av oss om vi inte håller oss till en slags gyllene standard och de ovetenskapliga konsensusbesluten. Vetenskap är varken demokrati eller handuppräckning. Så länge som makten är så hälsovådligt centrerad och konsensusburen, så är det bäst att hålla käften. Men när det gäller vitamin D3, så finns redan bevis, mao finns inget försvar för att vara icke-uppdaterad kunskapsmässigt.

  Vitamin D3 har hjälpredor, hjälpredor, även kallat kofaktorer, som krävs för att D3 ska kunna fungera som tänkt i kroppen. Mao bla. att se till att immunförsvaret är starkt! Dit hör magnesium, zink,, selen, bor, A-vitamin, vitamin K2, jod och calcium. Alla hormonsystem interagerar på ett intrikat sätt. Det blir naturligtvis fel när man har brist på essentiella näringsämnen. Har man brist i ena änden, så påverkas något i den andra änden. Det ska vara homeostas.

  Man bör skilja på orsak och verkan och ”samverkande” faktorer. Bara för att två saker existerar samtidigt betyder det inte att det finns ett äkta samband, alltså ett bevis för att A orsakade B eller tvärtom. Det går liksom inte att diskutera teorier och hypoteser om sjukdomar, symptom och ännu värre behandlingar om man inte är överens om att ha samma gemensamma vokabulär från början. Då slutar det med missförstånd, upprörda känslor och bråk. Det är jobbigt, så jobbigt att då drar åtminstone jag mig ur diskussionen.

  • Jag anser att brist ska behandlas, men framför allt bör man utreda vad bristen beror på och behandla grundorsaken om det går.

   Intressant med epigenicitet – läser gärna mer om det.

   Du skrev: ”Det finns inget som som säger att man måste få en patologiskt förhöjd nivå av aktiverat vitamin D3, bara för att man ligger ”högt” i 25(OH)D3. Inte heller finns en automatik i att ligger man lågt i 25(OH)D3, så kommer även den aktiva formen att ligga lågt. Men har man lågt 25(OH)D3, så har man D3-brist, inget att resonera om.”

   Där håller jag med om de två första slutsatserna, men inte den sista. Lågt D 25 och högt D 1,25 förekommer också – och det är en rejäl varningssignal utifrån de flesta studier jag hittills har läst.

   Vilka akuta besvär kan komma av D3-intag?

   Jag tycker att man borde kunna känna sig trygg i att berätta om det man har kommit fram till, även som läkare, utan risk för påföljder, om det inte är så, så är det allvarligt, ett systemfel som borde rättas till.

   Finns det tillförlitliga test av de övriga kofaktorerna (utom magnesium)? Annars är det väl svårt att uppnå en homeostas, utan att något riskerar att överväga. (Känner till att det kan vara en svår balansgång – t.ex. om man tillför enbart vissa B-vitaminer, som jag själv gör, dock utan uppmätt brist, men med klar förbättring vid intag vilket är anledningen till att jag tar dem ibland, men det leder ju samtidigt till att andra B-vitaminer kan minska i kroppen.) Hormonsystemet blir tydligen också rubbat av långvarig borrelia, rent generellt, inte bara D-vitaminet.

   Ja, absolut, allt som samverkar behöver inte ha ett orsak-verkan-samband, men det kan ha det.

   Har jag förstått det rätt att du har invändningar mot Marshalls upptäckter om D-vitamin? I så fall så skulle jag vilja veta exakt vad de består i, varför har han fel, om han har fel?

 6. [One should distinguish between cause and effect, and ”interoperable” factors. Just because two things exist at the same time it does not mean that there is a genuine connection, that is a proof that A caused B, or vice versa. It is as well not to discuss theories and hypotheses about diseases, symptoms, treatments and even worse if you do not agree to have the same common vocabulary from the beginning. Then it ends with confusion, upset feelings and fractions. It’s hard, so hard that when pulling at least I get out of the discussion.]

  YES YES YES YES
  I have had the very same problems when talking about disease and deficiencies! I often think its worse in U.S. due to the many under-educated we have. ( and the many who seem too willing to believe others and not want to think critically, or for themselves.

  GREAT POST

 7. I am a developmental biologist by training. I have achieved all class work to PhD and before I could accomplish the final paper I was taken ill with Lyme Disease. I explain this because you do not know me.
  as a scientist, I also have spent decades evaluating school science programs and training teachers how to teach science. You would think and hope that it would be natural but alas in America it is not. Many fight asking ” why do we need it”.

  as far as what causes M.S and other chronic illnesses, its my opinion that there are many factors. ( the same as for Lyme symptoms of the ”chronic ” type). for some of us a genetic weakness; for others a nutritional deficiency, for still more perhaps a trigger like infection or injury, for still more perhaps the infection itself.

  cause and effect cannot be easily found because the physiology of mammals is complex. for example, what if a deficiency of Vit D causes Multiple Sclerosis in some patients? but again what if that deficiency is because they have genetic inability to process or manufacture D ( or absorb it)? > so in this case, the genes maybe add to the deficiency and so BOTH have to be taken into account to treat the patient.Maybe just giving them Vit D isnt enough.

  what if infection puts a pressure on the immune system, and then it cant handle a weakness that before the infection, it did okay with? So if we have a person who is ”ok”, not too bad, and then infection comes, all of a sudden their body is overwhlemed, gets inflammations or autoimmune symptoms.like M.S.? Can we really say the infection CAUSED that condition? or is it better to say ” for this patient ANY infection may have caused the MS to arise”; and even ” for this patient, due to other factors, an infection may have TRIGGERED the MS”

  so as of what I read in literature, today, MS is not provably the same as Lyme nor can we say Lyme ”causes” MS. . What if Lyme only causes a drop in Vit D or a magnesium deficiency and THAT vitamin loss is what really causes M.S.?

  Its when some Lyme patients go around insisting that ” MS is Lyme, ALS is Lyme” like Chicken Little ( the sky is falling); thats when we all get loss of respect. YES many with MS turn out to have had Lyme. Far more with Lyme have no MS. and there are many with MS and no signs of Lyme.

  • Thanks, good points, I agree… But I do find the eventual connections between certain diseases very interesting…

   We have a critical mind in common, as well as the fact that Lyme ruined a PhD – I had just started my research when I was knocked down by the disease (following an accident where I nearly died), and couldn’t continue…had to start my life from scratch, in small steps. The university career had to be given up, I learned other things instead and my life got very different from what I had planned….in both good and bad ways. I ackomplished several things I never thought would be possible, in spite of a disabling disease. But had to adjust to the symptoms too, when they made things impossible before I found ways around it. There was a time, not long ago, when I couldn’t think, read or remember anything, my life happened in five second pieces. It has improved now thanks to treatment, for which I’m grateful, I’m still to young for severe dementia. That was the hardest thing to loose to Lyme and coinf’s – most of the cognitive brain function.

 8. Ping: Reumatism, MS, SLE och andra autoimmuna sjukdomar, finns det koppling till borrelia? | Borreliabloggen

 9. Ping: Är du feldiagnostiserad? | Borreliabloggen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s