Författararkiv: besell

Borrelia farligare än Reimer tror.

Mats Reimer har nu i DN och i otaliga artiklar och inlägg i sin blogg attackerat borreliasjuka, forskare och läkare som tillhör organisationen ILADS, vilket är en organisation med forskare, specialister som driver utvecklingen gällande fästinginfektioner framåt. Reimer är en Läkare som inte vill ha förändringar oavsett om nyare forskning visar att det behövs.
Han säger att det är ovanligt med co infections och att det är högst osannolikt att ha flera infektioner samtidigt. Ja här i Sverige så kollar man inte efter andra fästinginfektioner normalt, men utomlands så finns studier som visar att en majoritet med långvarig, persisterande borrelia ofta har flera infektioner samtidigt.

Vi är tusentals som blir svikna av vården efter för kort behandling eller ingen behandling alls, Mats Reimer som är en barnläkare har inget kunnande eller förståelse för att en infektion som kan drabba hela kroppen också kan behöva längre behandling än 10-14 dagar med antibiotika.
Men i nästa stund så ger många läkare AB i 3-6 månader för svår acne, vilket är en lättare hudinfektion där man inte som med borrelia riskerar handikapp och död.
Över 77 studier visar att borrelia kan vara peristerande, alltså kvarvarande efter kort antibiotikakur.

Mats Reimer är med i organisationen Vetenskap och Folkbildning, vi har sett andra skriva om att dom går läkemedelsindustrins vägnar, är det därför han kommer med så dåligt underbyggda påståenden och så hårt driver en linje där vi ska låsas fast i diagnoser som i många fall är felaktiga. Vi är många som likt mig fått flera felaktiga diagnoser av Svensk vård, men sen blivit friska av lite längre behandling av borreliaspecialister. I nästan samtliga länder i EU utom i Sverige så finns det specialistkliniker för fästinginfektioner.
Tusentals blir friska eller mycket bättre efter borreliaklinikernas diagnotisering och behandling, men har innan fått diagnoser som MS, Fibromyalgi, RA, ME/CFS osv av Svensk vård. Finns studier som stödjer att borrelia kan vara en av flera infektioner som ligger bakom allvarliga diagnoser, borrelia kallas den stora sjukdoms imitatören av en anledning.
Men barnläkaren Reimer sitter i lilla ankdammen Sverige och tror sig kunna mer än alla andra. Ingen omtanke om alla dom som de facto fått felaktiga diagnoser och nu går på otaliga mediciner, att som läkare så starkt ifrågasätta sjuka som konstaterats ha borrelia via flertalet tester visar på empatibrist och rena dumheter, ja så gör Reimer på sin blogg.
Han tycker att kronisk borreliainfektion bäst botas med KBT. Viken annan läkare vill bota svåra infektioner med KBT?
Reimer och hans gelikar har blivit inbjudna till en konferens i Norge (Norvect) om fästinginfektioner där Världens mest framstående specialister delar med sig av sitt kunnande och sin forskning, vågar Reimer öppna ögonen är frågan?
Sluta sprida myter Reimer, borrelia har slagit sönder många liv pga läkare som dig.
Barnrnläkaren Mats Reimer sprider myter och är ovetenskaplig gällande borrelia.

MR ”Får man sjukdomen är självläkning vanligt.”
Vetenskapen säger ”When untreated, 60% of cases may develop “late” Lyme disease with joint pain and arthritis.”
Review Lyme disease.
Steere AC
N Engl J Med. 2001 Jul 12; 345(2):115-25.

MR ”Även om fästingar ibland bär på flera smittor förutom borrelia (som tbe, babesia eller anaplasma) är det tack och lov sällsynt att en patient drabbas av två samtidiga infektioner.”
Vetenskapen säger ”Tickborne coinfections confirmed by serological testing were reported by 53.3% of respondents: 23.5% reported at least one co-infection and 29.8% reported two or more co-infections. More specifically, 32.3% of respondents reported laboratory confirmed diagnosis with Babesia, 28.3% with Bartonella, 14.5% with Ehrlichia, 4.8% with Anaplasma, 15.1% with Mycoplasma, 5.6% with Rocky Mountain Spotted Fever, and 0.8% with Tularemia. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3976119/

MR ” Långa behandlingar, eller samtidig behandling med flera olika antibiotika är onödig och ökar risken för biverkningar och resistensutveckling. Borreliainfektion i nervsystemet ger ibland kvarstående skador som kan ge upphov till betydande besvär, men de kan inte behandlas med ytterligare antibiotikakurer.”
Vetenskapen säger ”Mean duration of symptoms was 9.5 years (range 1 – 40 years). The treatment was adapted to the individual case according to clinical response. Long term antibiotic therapy was initiated and patients were treated continuously for at least 6 months, in some cases several years of intermittent therapy was administered. About 38,8% of the patients experienced full remission of symptoms while about 56,7% reported a significant improvement, 5,6% of patients were deemed
refractory to therapy.”
http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease

Länk till mer info om hur Reimer arbetar i andra frågor. http://www.aldreboendeguiden.se/branschnytt/artikel/id/523283/0092CE8F-617E-7116-B021-CFE4CD485AE0/barnlakaren-mats-reimer-och-eli-lillys-stratterastudie
”Inblandade psykiatriker och barnläkare – alla med sekretessavtal med Eli Lilly – har tigit om bolagets falska och bedrägliga marknadsföringsbudskap, som i pressreleasen från 2007. Det gäller i högsta grad den skenbart oberoende kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer som haft alla chanser i världen att göra upp med läkemedelsbolagets kriminella agerande. Det bör påminnas om att Eli Lilly 2009 slog nytt världsrekord i kriminell verksamhet när man dömdes att betala 9 200 000 000 kronor (1,4 miljarder dollar). [2] Det var samma år som den svenska Stratterastudien, helt i skymundan utan några pressreleaser, publicerades i European Child & Adolescent Psychiatry, med Mats Reimer som angiven prövare. [3]”

Dagens Medicin måste ta sitt ansvar och stoppa direkta felaktigheter från Reimer, ska dom fortsätta att skydda han under sina vingar så får dom förvänta sig mindre trovärdighet. DN vill inte ta in någon replik på Reimers debattartikel om borrelia, det är så man styr så att bara ena sidan får komma till tals.

Er ödmjuke kämpe för en bättre borreliavård.
Benny Sellberg

Vårdskandal utan like

Fästingarna och antalet drabbade ökar i en explosionsartad takt, vården har inte alls hängt med och många borreliasjuka får nu betala priset. Vi har undermåliga tester och läkare som tyvärr inte förstår hur illa det kan gå med dessa infektioner i kroppen.
Jag är en av över 10 000 st som årligen får borrelia här i Sverige, jag är även en av tusentals som vården inte satte rätt diagnos på, som inte lyssnade på mig på om tidigare borreliamärke, om att vi har flera hundar om att vi bodde i ett fästingområde precis vid vattnet.
Istället så gav vården mig felaktiga diagnoser och konstaterade symtom, så som fibromyalgi, svår neuropatisk smärta, restless legs, signalfel blåsa, dåliga levervärden osv.
Åren gick och jag blev bara sämre och sämre, ja jag blev så dålig att jag ofta låg inlagd på lasarett med oerhörda problem, åt en massa mediciner mot alla symtom utan större lindring.
Till slut fick jag hjälp via en granne som är läkare, han kunde lite mer om borrelia. Fick sedan även prover skickade utomlands som konstaterade borrelia och även co infections.
Jag gick först på en kortare behandling men ett tag efteråt så kom besvären tillbaks så då sattes jag på längre behandling med kombinationer av antibiotika.
Jag gick på det i ca 9 månader och såg livet återvända, jag kunde igen gå normalt, tröttheten försvann, aningsuppehållen minskade från 43/tim till 2/tim, slutade sluddra i talet osv.

Jag har lärt mig massor under dessa svåra år med infektionen, massor om bristerna i vården, massor om alla borreliasjuka som möts av nonchalans, arrogans och okunskap. Jag har lärt mig att flera tusen patienter söker sig årligen utomlands för behandling, ja i nästan alla europeiska länder finns det specialistkliniker för fästingsjukdomar. Jag har lärt mig att borreliasjuka lider svårt med ofta många och handikappande besvär och att det sätts många felaktiga diagnoser.
Kronisk borrelia och persisterande borrelia ifrågasätts av vissa läkare trots att som persisterande (kvarvarande efter kort behandling) har kunnat verifierats i över 77 studier på olika sätt.

Att en längre behandling behövs och gör nytta för många som gått länge med infektionen är uppenbart, jag vill att alla ska få chansen att bli bättre och kanske helt friska. Ja infektionen slår så olika, vissa får endast huvudvärk, trötthet och så kan det byggas på med svår värk i hela kroppen, inflammationer i organ osv.
Att vården är så nonchalanta när det gäller fästinginfektioner som borrelia är en stor skandal, andra infektioner som acne som endast är en lättare hudinfektion behandlas ofta 3-6 månader och då också med antibiotika som tillhör gruppen tetracykliner.
Det förstår ju alla att en borreliainfektion som drabbar hela kroppen och som handikappar och även kan leda till död måste tas på större allvar. Det behövs tidigare, bättre diagnostisering och i vissa fall längre behandling så att alla får chansen att bli friska i Sverige av vår offentliga vård.

Jag är nu frisk från infektionerna, även om jag har lite restskador i kroppen efter att ha att gått så länge med borrelia, bartonella och TWAR. Ja många som får svåra och längre besvär har ofta haft oturen att få några co-infections, upp till 17 olika smittor finns det potentiellt i våra Svenska fästingar enligt forskare i Uppsala.
Jag vill att även andra ska få chansen att blir friska från kronisk borrelia, för ingen ska behöva gå med det lidandet och känna sig svikna av Svensk vård.

Detta är en vårdskandal utan like och jag ber nu alla läkare, vårdpersonal, myndigheter att ni tar ert ansvar och hjälper alla borreliasjuka. Fästingarna och antalet drabbade ökar i explosionsartad takt, det går inte att gömma undan oss längre.

Benny Sellberg BeFunky_028.jpg

Svensk sjukvård sätter felaktiga diagnoser…

http://newsvoice.se/2014/04/20/borrelia-svensk-sjukvard-satter-fel-diagnoser-medan-patienter-blir-botade-utomlands/
Skärmklipp Newsvoice

Elisa visar ofta fel vid långvarig borrelia

Jag liksom tusentals andra har fått lida svårt av fel diagnostiseringar pga testet Elisa som vården sätter för stor tilltro till. Att det mäter antikroppar gör det väldigt osäkert, våra immunförsvar är olika och med tiden så har borrelian gjort så kroppen inte längre förstår att bekämpa infektionen och då skapas inga nya antikroppar.
Min borrelia resa började för 9 år sedan med svår huvudvärk, trötthet och yrsel, men åren så blev det sämre ja till slut så hade jag svåra neurologiska problem, dåliga levervärden, svåra andningsuppehåll, signal fel, ont överallt i kroppen osv. Jag låg lika mycket inlagd som jag var hemma på slutet, när tarmar fick inflammationer och blodtrycket sjönk till farligt låga 50/30 så kände jag att jag måste söka mig vidare. För jag ville fortsätta leva.
Varför listade då inte vården ut vad som felades, varför satte dom otaliga allvarliga syndrom -diagnoser på mig.
Elisa testet visade negativt vilket är vanligt efter att man gått länge med borrelia, LP visade förhöjda värden men togs ändå inte på allvar.
Nu har flera tester utomlands lett till rätt diagnos (borrelia, bartonella och twar) och behandling som gjort mig 95% bättre.
Hade vården tagit mer omfattande prover som WB, LTT osv i ett tidigare skede så hade jag sluppit mycket lidande och  mycket vårdresurser skulle ha sparats.
Är det för samhället ekonomiskt försvarbart att fortsätta nonchalera och ha undermåliga tester för dom med långvarig (kronisk) borrelia?
https://borreliablogg.wordpress.com/2013/10/20/jav-bakom-rekommendationen-av-elisa-testet/

Vi hör flera som dör av borrelia, ja det är många mycket sorgliga historier. Ska vården fortsätta med arrogans, nonchalans och fullständig ovilja att hjälpa borreliasjuka? Vi kan inte och kommer inte att ge oss förens det blir bättre för alla borreliasjuka och uppmanar media, politiker att lyfta fram det orimliga att flera tusen inte får diagnos och behandling som kan göra oss friska.
http://www.youtube.com/watch?v=L8UbSSqZRYM

https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/08/huvudvark-yrsel-ont-i-kroppen-och-en-enorm-trotthet/

https://borreliablogg.wordpress.com/2013/08/26/reumatism-ms-sle-och-andra-autoimmuna-sjukdomar-finns-det-koppling-till-borrelia/

019

Svikna igen, SMI utredningen cementerar fast oss med borrelia i sjukdom.

SMI kom ut med utredningen och det blir inga förändringar så att nya diagnosmetoder kan användas. Det är uppenbart att detta var meningen med utredningen från första början.
http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/article1521513.svt
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2013/metoder-for-diagnostik-av-borrelia/

I utredningen så skriver dom ”SMI har därvid bedömt att bindningar eller jäv som skulle kunna äventyra SMI:s trovärdighet inte föreligger”
Vi har ju tidigare beskrivit hur SMI inte på alla sätt arbetar tillfedställande.
https://borreliablogg.wordpress.com/2013/10/08/gar-smi-vofs-arenden-i-borreliafragan/

Kan Anders Tegnell ha gjort samma sorts jävutredning som han brukar göra kan man undra.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/jav-vid-beslut-om-vaccin/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16006923.ab
”Att tre av sex experter som stod bakom beslutet hade kopplingar till vaccinindustrin ifrågasattes aldrig, skriverSvenska Dagbladet. – Visst, vi var medvetna om dessa bindningar, säger Anders Tegnell till Svenska Dagbladet.”

Vad det gäller ELISA så ska det standardiseras, ja dom vill minska så att det inte är så stora skillnader som nu. Nu visar det fel i mellan 55-75% av fallen, dom vill nog få ner det att bara visa fel i 55% av fallen.

Vad det gäller testerna som används på borreliakliniker i hela EU kan jag ta ett exempel ur utredningen, LTT har avslagits för att:
”Sammanfattning: LTT rekommenderas inte i någon av de nationella rekommendationerna för klinisk laboratoriediagnostik av någon form av BI.”
”RIVM granskar för närvarande relevanta artiklar inom området. På grund av LTT-metodikens ofta motstridiga resultat i olika studier, användningen av olika antigener och avsaknaden av standardisering, samt att ingen studie ännu har lyckats definiera diagnostisk sensitivitet och specificitet på ett övertygande sätt (Mygland och medarbetare, 2010), ”

Dessa studier visar ju tydligt nyttan av detta test och att LTT tillförlitlighet slår ELISAs resultat  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16876371
”Specificity was 96.7% and reproducibility 92.6%”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23091571

The sensitivity of the LTT in clinical borreliosis before antibiotic treatment was determined as 89,4% while the specificity was 98,7%. In 1480 patients with clinically suspected borreliosis, results from serology and LTT were comparable in 79.8% of cases. 18% were serologically positive and LTT-negative. ”

Jag anser att SMI inte har utfört sitt uppdrag och redan från början inte velat införa förändringar. Deras ovilja att införa nya tester som LTT, mikroskopiering och WB visar sig tydligt i deras krystade, svaga förklaringar i utredningen. Det finns inga motstrida resultat i studier av LTT och specificitet och sensitivitet, dessa studier visar tydligt nyttan av att införa LTT.

Gällande Kronisk Borrelia så sammanfattar dom det så här:
”Kronisk borreliainfektion som varar längre än sex månader förekommer som ACA, kronisk artrit eller sen (kronisk) NB. Kronisk BI är mycket ovanlig efter antibiotikabehandling. Långvariga besvär (post-Lyme disease syndrome, PLDS) drabbar en betydande andel patienter som har antibiotikabehandlats för NB, men är inte ett uttryck för en kvarstående aktiv infektion. Vissa forskare hävdar att PLDS, liksom tillstånd av ospecifik symptomatologi utan direkt koppling till fästingbett, är uttryck för en kvarstående infektion och därför en kronisk BI. Detta har lett till att vissa kliniker erbjuder alternativ diagnostik och långvarig antibiotikabehandling, i strid med nationella rekommendationer.”

Att vi är tiotusentals som fått fel diagnoser av vården vet alla, tusentals får även borrelia diagnos av borreliaklinikerna efter omfattande klinisk bedömning och ett flertal prover, vilket med all tydlighet visar att vården missar väldigt många fall.
(Därför initierades utredningen av Socialstyrelsen.)
Att 94% av dessa blir bra av längre behandlingar med antibiotika i kombinationer visar ju att Svensk vård sviker oss rejält.
SMI har nu cementerat fast alla borreliasjuka och framtida smittade i en svår sjukdom som kommer kosta samhället enorma pengar och  stora resurser i vården.
Att inte en enda studie gällande persisterande borrelia nämns ingående i utredningen visar på enorma brister och oviljan att förklara kronisk borrelia, att inte heller Eva Sapis forskning gällande biofilm in vitro och in vivo tas upp i utredningen visar att det är en het potatis som kan kullkasta SMIs mål.

http://www.lymeinfo.net/medical/LDPersist.pdf
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0048277
http://www.youtube.com/watch?v=mELT636_Gcw

Gällande co infections så skriver SMI:
Sammanfattning: Dubbelinfektioner är sannolikt ovanliga i Sverige men bör
övervägas vid fästingrelaterade infektioner, särskilt vid allvarligare symptomatologi, och de bör kopplas till patientens ålder, immunstatus och geografiska hemvist.

Att det inte alls testas för co infektions i Sverige gör ju att dom inte vet omfattningen, utomlands finns studier som visar att 70-90% av dom med långvarig (kronisk) persisterande borrelia bär på co infections.
http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease

Vi kommer inte att sitta tysta och nöjda när inga som helst förbättringar sker från myndigheterna, utan kommer att ta kampen hårdare så att alla kan få chansen till rätt diagnos och behandling i Sverige


Död och handikapp,, Vårdens och Politikernas ansvar!!

Kommer ni inom vården och Sveriges politiker att fortsätta att förminska, nonchalera oss som är svårt sjuka i Långvarig, persisterande borrelia?

Frågan är berättigad, redan så ser vi många konstiga och nonchalanta svar från höga politiker och vården vill inte ens ha en dialog.
Ni kan försöka säga att det inte finns några problem, men det är ju inte ni som är sjuka och för att ni  blundar för verkligheten likt små barn så förvinner vi inte.

Jo vissa får tyvärr inte chansen att vara kvar pga felbehandling och en nonchalans som är rent kriminell.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12425490.ab
”En av läkarna gav Linus diagnosen astmamage och sa att hans smärtor skulle försvinna av sig själv med tiden. Och när Jeanette berättade för läkaren att hon var orlig för att hon en dag skulle hitta sin son död, skrattade läkaren och avfärdade hennes oro.
Men Linus var allvarligt sjuk. Tidigt på morgonen 17 februari förra året när pappa Lennart skulle väcka Linus hittade han honom död i familjens soffa. Obduktionsrapporten visade att Linus hade dött i sviterna av neuroborrelios.”
linushojdare
Linus Wallberg kämpade mot sin sjukdom länge – till slut avled han, 15 år gammal, av Borrelia.

http://www.aftonbladet.se/halsa/article12436947.ab
”Han hade kämpat mot svåra smärtor i flera år, men läkarna gav hela tiden lugnande besked och ställde fel diagnos.Den 11 augusti avled även musikern Torbjörn Abelli, 65, i borrelia.”

Hur många dör i borrelia och dess co infections? Det vet ingen för dom har inte viljan eller förmågan att testa och utreda detta.

Vi vet att tusentals har oerhört svåra och handikappande besvär, samt att vården i sin nonchalans ger diagnoser som RA, SLE, ME, MS, Fibro, Sköldkörtelproblem, osv,,

Man kan välja att inte se oss svårt sjuka eller så kan man välja att se och hjälpa oss och på köpet så sparar samhället pengar och frigör resurser i vården.

Dags att ta ställning!!!

Borrelia i Radion,, fullt med felaktigheter.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1272

En annan ifrågasatt sjukdom säger dom. Men fakta är att långvarig (kronisk) borrelia är en infektion som funnits i kroppen under mer än 6 månader. Inte på något sätt ifrågasatt eller annan sjukdom, sen är så att en persisterande infektion alltså en infektion som kvarstår efter kort antibiotika behandling är något som ifrågasätts.
Detta trots att bakterien borrelia är en spirokete som konstaterats borra sig in i vävnader, senor osv och är därmed svår att eradikera med antibiotika.
Inga konstigheter,, därför är hållningen att långvarig infektion alltid läker med 14 dagars antibiotika mycket felaktig och rena dumheterna.

borrelia4

Vi har snurrat i vården i många år och fått många diagnoser men sakta bara blivit sämre. Är det så att vissa vill att vi ska fortsätta bli mer handikappade, allt för att försvara sin hållning och inte tappa ansiktet?

Vi är tusentals som blivit hjälpta av borreliaspecialister utomlands. Dom gör en klinisk bedömning och tar flera tester vara några även används i Sverige om än sällan.
När det konstaterats vara borrelia och ev även co infections och immunbrister så måste behandlingen anpassas efter individens besvär.
Till skillnad mot svensk vård så tas med jämna mellanrum prover för att kolla hur behandlingen går.

Jag var till min familjeläkare och han sa: Benny du är ett levande bevis för att längre behandling behövs ibland och kan göra underverk. Han tyckte även att det är en mycket knepig inställning från vissa om att inte ge behandling efter besvär, co infection, immunbrister, varför inte kunna ge ett par månaders behandling om det behövs och gör stor skillnad, när man kan ge 1 år med tetracykliner vid acne som inte på långa vägar är en lika allvarlig infektion som borrelia.
Han har även jobbat på infektionsmottagning och sitter i ett flertal styrelser hos vårdföretag.

Dag Nyman som var med i programmet ville eller vågade inte säga rätt ut det han skrivit i Läkemedelsverket bakgrundsinformationen:
”Persisterande infektion diskuteras dock fortfarande som en möjlig orsak till kronisk inflammation efter borreliainfektion. Egenskaper hos spiroketen som gör att den kan undvika kroppens försvarssystem genom antigenväxling, resistens mot inaktivering via komplementsystemet, genom att använda värdproteaser för vävnadsinvasion och genom intracellulär lokalisation eller förekomst i vävnader som dåligt penetreras av antibiotika (senor) samt förmåga att övergå i metaboliskt lågaktiva former, ger möjligheter till persistens i organismen även efter antibiotikabehandling (22).”

Är det rädsla att stöta sig med etablissemanget och få ta en massa skit av några Läkare som gör allt för att förhindra att vi ska få chansen att bli friska?
Trodde och hoppades att P1 kropp & själ skulle ta upp detta på ett mer nyanserat sätt men nej, ingen borreliaspecialist fick komma till tals. Min intervju på nästan 2 timmar klipptes ner till ett par minuter, vilket gjorde att info om att våra tester i Sverige inte är tillförlitliga inte kom fram.
Det kom inte heller fram ordentligt om alla som verkligen får livet tillbaks pga längre behandling, samt hur nonchalant vår vård är.

Varför tog inte radion upp något om dom här 77 studierna som faktiskt visar på persisterande borrelia? http://www.lymeinfo.net/medical/LDPersist.pdf

Det är väldigt många som inte blivit helt bra efter 14 dagar behandling, dom lämnas nu vind för våg och lider hemskt av en massa svåra besvär. Svensk vård sviker dessa patienter på ett vidrigt sätt.

Jag tog som jag sa i radion ett LP hos Neurologen i Västerås, den visade på lite förhöjda värden men det var ju absolut ingenting// Där  klippte radion//…. som behövde behandlas, trots att jag hade skakningar, sluddrade och hade svårt att gå.
Hade dom gett mig behandling då så hade jag sparat flera år av lidande och kanske hade det även räckt med en kortare behandling.

https://borreliablogg.wordpress.com/2013/09/04/kronisk-borrelia-och-langre-behandling/

När folk ifrågasätter längre behandling med att det kan ge biverkningar osv så blir man lite irriterad. Vad hade mina 8 år med starka mediciner som Lyrica, Morfinpreparat osv osv,, kunnat ställa till med, då behandlades inte sjukdomen utan bara symtom.
Varför kritiserar ingen det???

Denna nonchalans är det många som får uppleva. Min Svägerskas dotter tog efter nåt år med besvär 2 positiva prover med några veckors mellanrum men fick ändå ingen behandling utan fick tid till sjukgymnast, hur i helv ska en sjukgymnast kunna bota en infektion?????????
Dessa rena jävla dumheterna får många uppleva och det är nog en stor orsak till att många går med borrelia länge i kroppen och blir handikappade.

Nu jävlar räcker det, vi vill få chansen att bli friska i Sverige. Vi tänker inte låta detta få fortsätta, några läkares prestige skiter vi fullständigt i för det handlar om våra liv.

borreliaspirochete

De bruker evidensbasert vitenskap til å stoppe all mulig nyskjerrighet.

Det som skjer er jo at de bruker evidensbasert vitenskap til å stoppe all mulig nyskjerrighet.

Haugevis av mennesker viste at Lance Armstrong var dopet og gav uttrykk for det i mediene. Hadde ikke noen vært opptatt av å felle han ville man til slutt bare konkludert med at vi har ikke evidens basert vitenskap til å fortelle om sannheten..

Dette er mye mer alvorlig her er det opplagt at HAUGEVIS av mennesker er syke og da kan vi ikke gjøre menneskeheten den bjørnetjenesten å tro at kverrulanter som er feige og som dekker seg bak evidensbasert vitenskap ( som ikke fører oss fremover ) skal bestemme hvordan man skal håndtere syke mennesker. Her er det nå i allefall faglig strid og da må en jo kanskje se på mulighet for å gjøre slik at de svarene som opplagt ligger der kommer fram i lyset.

Man hører aldri disse evidiensbasserte folkene snakke om biofilm, cyster om hvordan bakteriene opptrer osv. Det er gode grunner for det for må de diskutere det så vil mange mennesker skjønne hva som traff dem.Det er ikke en diskusjon som passer inn i deres bilde og dermed vrir de envher diskusjon inn på evidens. En annen måte å spore av diskusjonen er å snakke om resistens. Du hører dem aldri prate om det å finne smittekildene til de bakteriene man idag faktisk kan se på dna ( pcr) og som man kan dyrke fram i laberatorium ( USA) For å dempe antibiotikabruken er jo det beste midlet å faktisk fjerne smittekildene eller å informere om hvordan man ikke skal bli syke.

Når Aavistland utaler at flåtten ikke er farlig men spres via internett er det jo grunn til å lure på om hans troverdighet er større enn Lance Armstrong. Selv historiene er mange og bevisene flere og flere står han rakrygga og forteller om hvor lite farlig dette er.. Det vitner om en IKKE eksisterende ydmykhet til den verden vi lever i. Det hjelper ikke å leve en tilværelse med et image som sannheten selv når verden rundt han ser at det han står for faktisk IKKE henger på greip. Religion kan misbrukes, men det ser det jaggu meg ut til at evidensbasert vitenskap også kan gjøres.

Du må slutte å snakke om dette med hermetegn ” ”Hvis du lurer på noe rundt dette kan du kanskje høre med Eivind Markhus som er ALS rammet som har sendt blodet sitt avgårde til dyrking.

Jeg er slettes ingen ekspert på dette med vitenskaplige metoder, men du skal vite at jeg ikke er en naiv dott. Jeg har jobbet som bookmaker i over 10 år og har bygd opp en av nordens største tippesider på nett. Du gjør ikke det om du er lettlurt.

Jeg tror heller ikke på Gud for å si det sånn og jeg tror også det er mange kvakksalvere eller personer som prøver å hjelpe folk uten tilstrekkelig kunnskap. Desverre er det nok slik at grunnlaget for at vi har så mange kvakksalvere er skapt av dem som kjemper imot å finne ut hva som feiler folk. De sitter nå å kritiserer folk for å bruke kvakksalvere når de i praksis er med å lager et marked for ”mye rart” Det å behandle bakterier med antibiotika langvarig er ikke noe nytt i medisinsk sammenheng. Skjønner du hvordan disse bakteriene opptrer så er det rett og slett helt logisk.

Vidar Gustad

Kronisk borrelia och längre behandling.

Vissa ställer frågor som:

Är ni inte rädda för längre behandling? Svar: Varför vara rädda för något som ger oss chansen att bli friska? Ska vi inte vara mer rädda för felaktiga diagnoser av vården och åratal med starka mediciner som inte gör oss friska?
Varför behandlas acne patienter i upp till ett år med antibiotika utan att kritiseras och skrämmas med multiresistenta bakterier? Till skillnad mot acne så är borrelia svårt handikappande och man riskerar även död.

Är det inte oetiskt att ge längre behandling med antibiotika? Svar: är det inte mer oetisk att lämna svårt sjuka i sticket? Läkemedelsverket rekommendationer är ju Rekommendationer, finns inget som hindrar en läkare ifrån att ge längre behandling om så behövs. Det finns ju flera saker som co infections, immunbrister osv som kan försvåra en infektion.

Kronisk borrelia är ju ifrågasatt vad tycker ni om det? Svar: Ja vilka dumheter, det nämns till och med i läkemedelsverkets bakgrundsinformation och är ett väl erkänt stadium av borrelia. Kronisk, långvarig borrelia beskrivs i många studier, artiklar och är inget nytt påfund.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ane.12048/pdf

Tänk om ni får diagnosen kronisk borrelia och då andra sjukdomar missas? Svar: Nästan alla har snurrat i vården i åratal och har genomgått otaliga undersökningar som även gett oss diagnoser, ofta diagnoser som det inte finns bot på. När mer omfattande prover tas så visar det sig tillsammans med den kliniska bedömningen att vi har kronisk borrelia och ofta även co infections.
Ska vi inte få behandling av en uppenbar infektion?

Tänk om förbättringar är placebo eller den antiinflammatorisk effekten? Svar: Varför har ingen placebo effekt skett av vårdens behandlingar? Placebo effekt som ger bra levervärden, tar bort inflammationer i organ, minskar andningsuppehåll,osv,, ne dumheter ingen placeboeffekt fixar det.
Vi har genom åren fått antiinflammatoriska mediciner varför har aldrig dom haft någon verkan om det vore det?

Kanske är det bara restsymtom? Svar: Vore det endast restsymtom så skulle det inte bli mycket värre efter en kort antibiotika behandling, när nya och värre symtom kommer till så kan man ju inte kalla det restsymtom utan det är en persisterande (kvarvarande) infektion som skapar oreda i kroppen.
http://www.lymeinfo.net/medical/LDPersist.pdf

Vi är flera tusen som blivit bättre av borreliaspecialisternas behandling är det inte av intresse för Svensk vård, media, politiker?
Enorma kostnadsbesparingar skulle ske om diagnostisering skedde tidigare och med prover som är mer tillförlitliga, samt om längre behandling gas till dom med långvarig borrelia där det är co infections, immunbrister osv.
Att färre skulle blir svårt handikappade och vårdkrävande ger ju även mer resurser till andra fall inom vården.

Det finns flera läkare i Sverige som börjat ge längre behandling vid kronisk borrelia och co infections, men det behöver spridas och bli nya preciserade rekommendationer som verkligen uppmärksammar behovet av i vissa fall längre behandling.

Nu är det dags att vården lär sig mer om kronisk borrelia och lär sig hur man på bästa sätt kan bota. Släpp er prestige och lär er av dom som kan.

Mer om forskning och studier finns här:
https://borreliablogg.wordpress.com/artiklar/

Vi har förklarliga skäl inte tagit med dom medicinska avhandlingar från början av -80 talet som läkemedelsverket hänvisar till, det har hänt mycket på 30 år även om vården tyvärr inte tagit till sig allt 😉

Reumatism, MS, SLE och andra autoimmuna sjukdomar, finns det koppling till borrelia?

Kopplingen mellan borrelia och autoimmuna sjukdomar är mycket intressant. Nästan alla med kronisk borrelia har felaktigt fått nån eller flera av dessa diagnoser av Svensk sjukvård. Att vi även är många som vittnar om att vi blivit bättre och helt bra av längre antibiotika behandling är inte heller någon hemlighet.
Vi skrev tidigare om MS.
https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/21/ms-ar-det-borrelia-twar-chlamydophila-pneumoniae-som-egentligen-ligger-bakom-det/

Gällande Reumatoid artrit, barnreumatism så finns det massor med intressant forskning som sammankopplar infektioner till den utlösande orsaken.
Borreliaartrit är ju väldigt vanligt och när testerna är så opålitliga så faller ju många felaktigt utanför och får inte rätt diagnos.

”A new study adds support to the idea that rheumatoid arthritis (RA) is triggered by the immune system battling an infection.”
http://www.doctoroz.com/blog/jacob-teitelbaum-md/antibiotics-helpful-rheumatoid-arthritis

Många som har reumatism får mediciner som försämrar immunförsvaret och därmed får borreliainfektionen möjlighet att växa sig starkare i kroppen, vilket kan leda till mycket svåra besvär. Borreliainfektionen blir då ännu svårare att få ordning på.
http://lymediseaseguide.org/lyme-disease-rheumatoid-arthritis
”Treating Lyme Disease and Rheumatoid Arthritis
Most cases of Lyme arthritis will respond to oral antibiotic treatment, but cases that are misdiagnosed as Rheumatoid arthritis leading to a patient being prescribed oral steroids or intra-articular steroid injections may become more difficult to treat.  Steroid medications should be avoided in cases of Lyme arthritis as their modulation of the immune system may lead to a persistent bacterial infection.”

http://www.medicinepg.com/sv/845.html
”De senare faserna av borrelia kan påverka hjärtat, orsakar inflammation i hjärtmuskeln. Detta kan resultera i onormal hjärtrytm och hjärtsvikt. Nervsystemet kan utveckla ansiktet muskelförlamning (Bells pares), onormal känsla på grund av sjukdom i perifera nerver (perifer neuropati), hjärnhinneinflammation, och förvirring. Artrit, eller inflammation i lederna, börjar med svullnad, stelhet, och smärta. Vanligen, bara en eller ett fåtal leder blir drabbade, vanligast knäna. Den artrit av borrelia kan se ut många andra typer av inflammatorisk artrit och kan bli kroniska.”

Andelen barn som drabbas av JIA (juvenil idiopatisk artrit = barnreumatisk ledsjukdom) har ökat enormt senaste åren, samtidigt som antalet borreliafall ökar alltså.

Hur upptäcktes borrelia? Jo: ”Lyme disease was first recognized in the United States in 1975 by Dr. Allen Steere, following a mysterious outbreak of juvenile rheumatoid arthritis near the community of Lyme, Connecticut. The rural location of the Lyme outbreak and the onset of illness during summer and early fall suggested that the transmission of the disease was by an arthropod vector. ”

Detta måste det forskas mer om!!!