Författararkiv: besell

Tvångsmatning. Antidepressiva mediciner. Ett hårt slag i huvudet.

Börje Peratt lyfter fram hur vissa av Reimers vänner i VoF på ett mycket vidrigt sätt attackerar oss borreliasjuka.
http://borjeperattexplorer.wordpress.com/2013/08/23/cajsa-lisa-anderson-ett-hart-slag-i-huvudet/#comment-667
”Cajsa Lisa Anderson (Göteborg):

”-Som vi har sagt här så många gånger tidigare – Det är tragiskt med alla dessa lidande människor som måste rensa tänderna pga förgiftning, därefter flytta ut i skogen för att komma undan strålning och till sist får kronisk borrelia. I kampen med att få godkänt sin påhittade diagnos så missar vi de verkliga diagnoserna. Som depression. Panikångest. ADHD. Värk i kroppen för att man inte går ur sängen. Konstiga kroppsliga reaktioner pga märkliga dieter. Självklart måste de här människorna få hjälp (för de är ju faktiskt sjuka). Men inte genom nya påhittade diagnoser som täcker in allt obehag man kan tänka sig, utan genom psykiatri, KBT etc. Hjälp att byta jobb kanske. Tvångsmatning. Antidepressiva mediciner. Ett hårt slag i huvudet.

Cajsa Lisa Anderson fortsätter

”-Det kan dock bli fullt på psykakuterna om medlet blir populärt… Psykotiskt maniska patienter som måste tas in på tvångsvård. Men det är ju bra, då har vi diagnostiserat dem som är bipolära snarare än fästingapatiska. Jag kanske skall lägga till ”naturligt litium med aloe vera” i mitt utbud.”

Cajsa Lisa Andersson på vilket sätt tycker du att sådana kommentarer är okej att fälla om svårt sjuka människor?
Du har inte kunnandet om fästingsjukdomar och kanske saknas förmågan att känna empati?
Skrämmande att du helt förkastar borrelia specialisternas kunnande, ja dom som satt diagnosen kronisk borrelia med underlag av flertalet prover varav några snart verkar bli accepterade inom Svensk vård.
Stå för att du kastar skit på svårt sjuka människor och skämmas borde du göra!!!

Vi är tusentals som lider svårt med smärtor, yrsel, trötthet, inflammationer, hjärtpåverkan, neurologiska bortfall osv.

Viljan att bli frisk från borrelian & co infections är överordnad allt annat. Vi är tusentals som lider svårt med smärtor, yrsel, trötthet, inflammationer, hjärtpåverkan, neurologiska bortfall osv.

Men vården i Sverige vill inte hjälpa trots att dom ser problemen, för det har några få stofiler bestämt och hänvisar till sina gamla medicinska avhandlingar från -80 talet.
Det finns vissa läkare som avfärdar kronisk borrelia med hänvisning till att det vetenskapligt inte finns stöd för det, vilket är fel men,,
Är det vetenskapliga läget inte tillräckligt bra så se till att det blir det då, för vi som drabbats skiter i vilket för vår smärta, yrsel, inflammationer osv är verkliga och bot finns.
Säg att nån läkare säger att en behandling inte är bra nog, men den har även visat sig hjälpa tusentals borrelia sjuka.
Vem tror ni vi lyssnar, litar mest på och vad tror ni vi väljer?
Vad riskerar man av att inte göra det, jo mer handikapp och död. Skulle dessa motsträviga läkare själva välja mer handikapp och risk för död om dom fick kronisk borrelia tror ni?
Skulle inte tro det!!

Jag är så glad att jag kom till insikt att läkarna i Sverige är okunniga och att jag tog prover i utlandet och inledde behandling, det har gjort mig så mycket bättre att det inte går att beskriva med ord.
Det finns en läkare som kämpar emot att behandling ska ändras av SBU och SMI och han säger hela tiden ” Jag kommer rätta mig efter SBU och SMI kommer du göra det”
Nej är det så att ingen rejäl förändring sker som är bättre för dom som drabbats av kronisk borrelia & co infections så sitter vi inte nöjda och tysta. Vi kommer kämpa ännu hårdare för att alla ska få rätt hjälp i Sverige och vi kommer ännu hårdare motarbeta dom läkare som förvägrar sina patienter ett friskt tillstånd.

Vi biter nu tillbaks!!!

Borrelia sjuka blir bättre av behandling utomlands.

Historierna blir bara fler och fler. Så många som nekas hjälp i Sverige och plågas i åratal blir hjälpa av borreliaklinikernas diagnostisering och behandling. Att vissa inskränkta läkare motarbetar detta är obegripligt, finns det inte ens ett uns av empati, intresse att höra vad vi gått igenom och ta del av våra mätbara förbättringar i hälsa?

SBU och SMI måste se till att förändringar sker, vi kommer inte sitta nöjda med en utredning som inte gör skillnad för dom som nu sitter svårt sjuka och riskerar handikapp och död pga av Svensk icke vård.

http://bblat.se/nyheter/koping/1.2175350-anette-tvingades-till-tyskland-for-att-bota-sin-borrelia
”– Testerna visade klart och tydligt att det var borrelia, twar och elisiainfektion. Det var en sådan befrielse att få diagnosen, säger Anette.
På Västerås infektionsklinik tar det dock stopp. Där tror de inte på de tyska proverna. Anette påbörjar därför den tyska alternativa behandlingen på 60 000 kronor.
Nu har hon ätit antibiotika i ett år.
– Jag är så väldigt mycket bättre. Vissa symptom finns kvar, men jag tar hellre risken med resistenta bakterier, för jag har ingenting att välja på. De här bakterierna dör inte efter bara två veckors behandling, säger Anette Bäckström”

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1871252-hur-vet-man-att-kronisk-borrelia-inte-finns
”Efter ett år träffade patienten samma läkare i Sverige och han frågade hur psykologsamtalen hade varit. När patienten berättade att hon varit i Tyskland och fått en långtidsbehandling med antibiotika och kände sig nu helt frisk. Då påpekade läkaren att i Sverige försöker vi undvika långvarig antibiotikabehandling därför att vi inte vill ha antibiotikaresistens. Läkaren frågade: ”Men behandlingen kostade väl mycket pengar?” ”Javisst svarade patienten. Jag fick betala hela behandlingen själv och fick ingen hjälp av Försäkringskassan”. Läkaren replikerade: ”Men hur skulle det se ut om Försäkringskassan började betala för sjukdomstillstånd som inte finns”.

Sens moral: tänker du bli sjuk så se till att du får en sjukdom som finns innan man upptäcker att den inte finns.”

Rätten till rätt diagnos och behandling lyfts fram i ljuset,,

Sakta men säkert så lyfts fakta fram och motsträvarna får stå i strålkastarskenet och skämmas.
Tack alla som ställer sig på dom sjukas sida, rätten till bästa möjliga vård och rätt diagnos borde vara en rättighet.

http://borjeperattexplorer.wordpress.com/2013/08/10/borrelia-i-reimerland/

Det finns också läkare som förnekar ”kronisk borrelia och istället betraktar det som en psykisk sjukdom. Barnpsykiatrikern Mats Reimer som också är kolumnist på Dagens Medicin anser sig ha kompetens att uttala sig i kvällspress  om infektionssjukdomar och avfärdar ”kronisk borrelia”. Han menar att de som anser sig sjuka bara ”tror att det är sjuka”.

Känner vi inte igen den sorten diagnoser från maktlierade och korrupta läkare och medeltida dokterier.

Mats Reimers auktoritära förhållningssätt med avsaknad av kompetens på just detta område vittnar om en farlig människa. En person som till vardags ska behandla barn och som ger råd i ”Dagens Medicin”. Tillståndet är ytterligt allvarligt då han även breder ut sig i media och är talesman för det famösa ”Vetenskap och Folkbildning”. Föreningen kvalificerar sig inte ens för pseudovetenskap eftersom man anser sig inte längre agera för vetenskap utan för propagandistiska event. Namnet på föreningen blir därmed förvillande. Vilket det i och för sig länge varit.”

Tack Börje Peratt för ett mycket bra och träffande inlägg där våra problem att få riktig vård lyfts fram i ljuset.

http://newsvoice.se/2013/08/10/mats-reimer-kritiseras-for-sin-installning-att-kronisk-borrelia-ar-en-pahittad-sjukdom/

Testerna så bra att endast hundar, djur har rätt till det?

Vår Svarta terrier fick problem med magen, skakningar, ont i kroppen, tappade i vikt.
När vi kommer in till vet kliniken så tas direkt borrelia och anaplasma prover, samt 15 andra prover. Detta skulle man aldrig göra för oss människor, varför?
Direkt så sattes antibiotikan Flagyl in och om ett par dagar ska vi in och ta fler prover.
Alla prover skickas till Tyskland eftersom dom där är duktigare och det blir mycket mer omfattande tester.

Ja se så gör man för våra djur men när borreliadrabbade åker utomlands för provtagningar och behandling så finns det några som kritiserar det. ”När svenskar åker till andra länder riskerar det att ställa till problem, menar Lars Lindquist, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5611589
Varför är det ett problem att vi får behandling som gör oss friska?
Är inte det viktigaste att vi får en omfattande provtagning så att en riktig diagnos kan sättas och därefter behandlas?

Är endast det bästa gott nog åt djuren, vi människor ska stå utan diagnos och behandling?
Mythos hos vet

”Symptomen för sjukdomen varierar från hund till hund, menar han.
Ena dagen kan hunden halta på ena benet, för att nästa dag halta på ett annat.
Lätt feber, diarée, kräkningar, trötthet och håglöshet är några av de symptom som kan vara relaterade till fästingsjukdomar. Men inte alltid.
Skulle borrelia­bakterien få fäste och förbli obehandlad kan följdsjukdomar utvecklas.
Hunden kan gå med olika symptom i flera år och de blir aldrig bra. En del kan till och med dö. Även om bak­terien inte ligger kvar kan vitala organ ha skadats, säger Lage Bellström.http://bblat.se/nyheter/arboga/1.2166448-vaccin-som-stoppar-borrelia

Samordna vården för kronisk borrelia

http://www.expressen.se/debatt/samordna-varden-for-kronisk-borrelia/

Vi upplever att borreliasjuka smutskastas och ifrågasätts. Kronisk borrelia är inte ”en påhittad sjukdom som sprids via internet”. 273 studier (peer reviewed) visar på ett högst verkligt problem. Vi önskar att debatten inriktas på att driva utvecklingen framåt. Vi vill inte ha något borreliakrig. Att med öppet sinne försöka förstå varandra borde inte vara så svårt.

Vi efterlyser samarbete mellan olika specialistläkare på sjukhusen för en samlad bedömning. Det vi behöver är inte symtomlindring utan möjligheten att bli helt friska. Vi är många som kan stå till förfogande för forskningen, med borrelia och olika kombinationer av co infections kvar i kroppen efter behandling. Ni kan bidra med er kunskap och forskarresurser för bättre diagnostik och behandling.

Vi kan bidra till att förbättra vården, samt tipsa om forskning och behandlingar. Men vi har inte hela lösningen. Enbart antibiotika hjälper inte alla, en del förblir sjuka. Beror det på immunförsvaret? Eller rentav på genförändringar? Vi behöver tillsammans finna vad som är orsaken till persisterande borrelia.

Vid en ny landstingstyrd specialistklinik i Sverige, som enbart tar emot patienter som har drabbats av fästingsjukdomar, skulle läkare och forskare kunna vidareutbilda sig och få en mer samlad syn på problematiken. Vi behöver er hjälp för att kunna bli friska.

 

MS är det Borrelia, TWAR (Chlamydia pneumoniae) som egentligen ligger bakom det?

Ja frågan är berättigad eftersom borrelia har visat sig ge likadana symtom och lesioner i hjärnan som vid MS.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15617845

http://owndoc.com/lyme/multiple-sclerosis-is-lyme-disease-anatomy-of-a-cover-up/
”Perhaps the biggest ongoing medical scandal of the past hundred years is the fact that it has been known since 1911 that Multiple Sclerosis is caused by a bacterium, and that the Big-Pharma-controlled medical-industrial complex covered this up in order to make money selling symptom relievers to MS patients.”
”But were those 15 researchers who said they found living Lyme bacteria (spirochetes) in the brains of a great majority of Multiple sclerosis patients all lying?”

Jag fick själv en massa neurologiska problem och fick höra att jag har lesioner och är på väg att utveckla MS. Lite av mina problem var Sluddrande tal, dålig finmotorik, signalfel båsmuskel osv.
Nu efter många månaders antibiotika så sluddrar jag inte längre, kan kissa utan kateter, bättre finmotorik i händer osv,,

http://www.abc.net.au/catalyst/stories/3572695.htm

http://www.davidwheldon.co.uk/ms-treatment.html
After much controversy a considerable body of evidence now demonstrates a firm causal connection between chronic infection with the primary respiratory pathogen Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae and at least some variants of the neurological disease Multiple Sclerosis. These web-pages review the evidence. References are cited.”

http://www.lymepa.org/Chronic_Lyme_borreliosis_at_the_root_of_Multiple_Sclerosis_and_a_possible_cure_with_antibiotics.pdf

Kolla dessa kartor om var majoriteten av MS dödsfall finns i USA och jämför med Kartan gällande dödsfall i Borrelia/Lyme.
Fundera sen om det inte finns ett samband, ett starkt sådant?
http://www.esri.com/news/arcwatch/1007/spatial-patterns.html

BeFunky_spatial1-lg.jpg BeFunky_spatial3-lg.jpg

Borrelia skrämmande, plågsamt verkligt!!

Kronisk borrelia finns inte säger vissa som helt struntar i att tusentals lider svårt av just kronisk borrelia. Här kommer lite historier från verkligheten, skrämmande ja visst.

http://www.livochratt.se/borrelian-dodar-inte-den-tar-ens-liv/

http://www.livochratt.se/intervju-med-mathilda-ljungquist-22-ar-och-drabbad-av-borrelia/ ”Rätten till adekvat vård måste infrias i det land där vi bor.”

http://arbetarbladet.se/torget/1.4053459-maste-jag-bota-min-borrelia-utomlands ”Svensk sjukvård förnekar också att längre behandlingar och antibiotika intravenöst skulle ha någon effekt, trots att hundratals (förmodligen tusentals) svenskar blivit friska av den behandling de fått utomlands.”

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1664256-kampar-for-att-fa-behandling ”– Jag var tvungen att åka till Tyskland för att få en antibiotika-behandling som gav resultat. Där gjordes också tester som visade att jag inte bara har borrelia utan även flera andra fästingburna infektioner, säger Maria.”

http://icare.nu/content/borrelia-%E2%80%93-tyskland-blev-r%C3%A4ddningen ”När den svenska sjukvården visade sig oförmögen att hjälpa, var det i stället ett besök på en klinik i Tyskland som i sista stund blev Marias räddning.”

http://www.aftonbladet.se/halsa/article11293791.ab ””Det är mitt enda hopp – svensk vård hjälper inte”

http://www.aftonbladet.se/halsa/article11464490.ab ”– Det här är mitt enda hopp. Jag har blivit 80 procent bättre, säger Christer.”

http://www.aftonbladet.se/halsa/article7657855.ab  ”Rockstjärnan dog i borrelia”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12425490.ab ”– Så vitt jag vet var det ingen av alla läkare Linus träffade som testade honom för borrelia. Hade de tagit ryggmärgsprover och gett honom antibiotika hade Linus levt i dag. Men det kändes som att de inte tog oss på allvar, säger Jeanette.”

http://www.mitti.se/?p=46691 ”– Vi ska inte behöva bli dödssjuka för att läkarna inte har tillräckligt med kunskap, säger Angelica Johansson.”

http://livetmedborreliaochtwar.wordpress.com/2011/09/03/kroppen-full-av-spiroketer/ ”Många som har haft borrelia under lång tid får diagnoser som MS, ALS, Parkinsons, och Alzheimers. Fast egentligen har de borreliaspiroketer i hela kroppen som gör att de får såna symtom.”

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fhalsa%2Fkatja-hade-borrelia-i-tre-ar-utan-att-veta-det%2F&h=oAQGyJ3HR&s=1 ”Studenten Katja Alm, 21, från Göteborg var ständigt sjuk och utreddes för en rad olika sjukdomar, bland annat hjärncancer. Efter en lång kamp konstaterade läkare utomlands att hon drabbats av borrelia.”

Att ge upp finns inte på kartan. Vi har inget val för vi vet vad borrelian kan ställa till med och vi bryr oss om alla som drabbas.  Vi kämpar för att alla ska få behandling i Sverige.
Vissa vill inte att dessa historier kommer ut för det visar att dom har fel i att kronisk borrelia inte finns, det visar att folk behöver hjälp, det visar att behandling utomlands hjälper, det visar att Svensk sjukvård allt för ofta sviker borrelia sjuka.

Förändringar behövs nu och vi uppmanar politiker, läkare, sjukvårdpersonal och media att stå upp för dom som behöver er hjälp.

Negativ Borrelia serologi utesluter inte en infektion!!

Det finns läkare som säger att testerna för borrelia är tillförlitliga, och att ett negativt resultat utesluter en infektion.
Är det så eller är det helt felaktiga slutsatser??

Sensitivities of the ELISAs   The results of the tests on samples from patients with Lyme disease are presented in Table 1. With the culture-confirmed group 1 sera (45 samples), the sensitivity of recomWell Borrelia IgG was 40.0 %, whereas that of Enzygnost Borreliosis IgG was only 33.3 %. recomWell Borrelia IgM showed a sensitivity of 46.7 %, whereas Enzygnost Borreliosis IgM was 66.7 % sensitive. Taken as a whole, the sensitivity of recomWell Borrelia was 57.8 %, that of Enzygnost Borreliosis was 71.1 %, while Quick ELISA C6 Borrelia showed a sensitivity of 55.6 %. The 16 sera that gave discrepant results when tested by the three ELISA kits were further analysed by all WB methods (i.e. recomBlot Borrelia, EcoBlot Borrelia and the in-house WB method).”

” False negatives appeared to be quite common, with a 56% rate found in some commercial kits by Luger and Krauss (1990). A false-negative rate of 70% was found in early Lyme disease cases using the ELISA test in one study, with 4-46% false-negative rates in later stage Lyme disease (Golightly, et al, 1990).”

”Serum tests using the C6-peptide ELISA do not appear to be as sensitive or specific as when testing CSF, with Skarpaas (et al, 2007) finding a 61% specificity”

”Vid misstanke om neuroborrelios – borrelia-serologi i blod kan varken bekräfta eller utesluta denna diagnos. För detta krävs lumbalpunktion med fynd av minst 5 leukocyter i liquor (mononucleär pleocytos), samt en typisk klinisk bild. Frånvaro av antikroppar (i blod och liquor) utesluter inte borrelia.”

”Surprisingly, only 57% of patients had a positive Borrelia serology, even though all had PCR confirmed disease. The serologic findings of our sample are shown in figure  3.  The  IgG  western  blot  exhibited  the  highest  degree  of  sensitivity  (58%). Only  43,52%  (37/85)  of  patients  had  both  a  positive  ELISA  test  and  a  positive Western blot, while in 10,85% (9/85) the positive ELISA result was not confirmed by the Western blot. In 24,70% (21/85) of cases the ELISA test remained negative despite a positive Western blot, even though, to be useful as a screening tool, the ELISA  test  should  theoretically  exhibit  higher  sensitivity.  These  results  question the often recommended two- tiered testing approach [3, 4, 7], since some patients with a negative ELISA test will still have a strongly positive Western blot. The lack of sensitivity of serologic testing for lyme disease has been described [8,9,  15,  16]  and  commercially  available  kits  are  not  standardized  and  produce dramatically different results in some cases.”// ”// http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease

”We are told by manufacturers, health departments, and clinics that the Lyme ELISA tests are good and that they are useful, but in two blinded studies that tested laboratories accuracy, they failed miserably. In the latest study, 516 labs were tested. The overall result: 55% inaccurate! You are actually better off to flip a coin! (98, 99) ”

”Repeatedly, there have been patients who are seronegative for antibodies, yet culture positive. Despite this, our medical community is dependent on these tests and relies upon them as though they were 100 % accurate. No matter how bad the tests are, as long as we have them doctors will use them. This is why doctor Samual Donta, M.D., called for a complete ban of the Lyme ELISA test at the 1996 LDF Lyme Conference. He found that, in some cases, Lyme ELISAs were more than 75 % inaccurate, yet it was relied upon as though it were the last word – and all too often it is.”// http://www.lymeneteurope.org/info/the-complexities-of-lyme-disease

LP, Ryggmärgsprov:
” B burgdorferi antigen can be detected in CSF that is otherwise normal by conventional methodology, and can be present without positive                     CSF antibody. Since CSF antigen implies intrathecal seeding of the infection, the diagnosis of neurologic infection by B burgdorferi should not be excluded solely on the basis of normal routine CSF or negative CSF antibody analyses.”// http://www.neurology.org/content/45/11/2010.short

”It can be concluded from the present study that isolation of spirochetes from CSF is not suitable as a routine diagnostic test”// http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC269647/pdf/jcm00051-0081.pdf

”Spinal taps are not routinely recommended, as a negative tap does not rule out Lyme.  Antibodies to Bb are mostly found in Lyme meningitis, and are rarely seen in non-meningitic CNS infection, including advanced encephalopathy. Even in meningitis, antibodies are detected in the CSF in less than 13% of patients with late disease!”// http://www.lymenet.org/BurrGuide200810.pdf

 

SLUTSATS

Vi kan trots att vi är lekmän konstatera att sensitiviteten är mycket  låg i alla tester och att negativa tester inte på något vis utesluter en borrelia infektion. Har du kronisk borrelia så är uppenbart risken ännu större att du får ett negativt resultat eftersom borrelian med tiden lurar immunförsvaret och då tillverkar man inte längre antikroppar vilket är det testerna letar efter.
Diagnos ska alltså sättas kliniskt alltså efter historia, tolka symtom, och patientens upplevelser.
Serologi, tester bör endast vara ett stöd för läkaren, samt med stor medvetenhet om att dom är långt ifrån tillförlitliga.

Complications of Lyme Disease: Morbidity and Mortality

 1. Ackerman R. Rehse,Kupper B, Gollmer E, Schmidt R.  Chronic neurologic manifestations of erythema migrans borreliosis. Ann NY Acad Sci 1988:539:16-23
 2. Broderick JP, Sandok BA, Mertz LE. Focal encephalitis in a young woman 6 years after the onset of Tertiary Lyme Disease. Mayo Clin Proc 1987;62:313-316
 3. Chancellor MB, McGinnis DE, Shenot PJ, et al. Urinary dysfunction in Lyme disease. Journal of Urology, 1993;149(1):26-30
 4. Cimmino MA, Azzolini A, Tobia F, Pesce CM. Spirochetes in the spleen of a patient with chronic Lyme disease. American J Clin Pathol 1989;91(1):95-97
 5. Coyle PK. Borrelia burgdorferi antibodies in Multiple sclerosis patients. Neurology 1989;39:760-761
 6. Coyle Patricia K., Neurologic Complications of Lyme Disease. Review Article, 106 references. Rheumatic Diseases of North America, Nov 1993;19(4):993-1009
 7. Coyle Patricia K., Neurological Lyme disease: Is there a true animal model? Editorial Annals Neurology 1995 38(4):667-9
 8. Coyle Patricia M.D. Ph.D.  Lyme Disease, Mosby Yearbook ISBN 1-55664-365-9
 9. Coyle PK, Krupp LB, Doscher C, Amin K. Borrelia burgdorferi reactivity in patients with severe persistent fatigue who are from a region in which Lyme disease is endemic. Clin Infect Dis  January 18, 1994;1:524-7
 10. Coyle PK, Krupp LB, Doscher C. Significance of reactive Lyme Serology in Multiple Sclerosis. Ann Neurol 1993;34(5)745-7
 11. Coyle PK, Schutzer SE, Deng Z, Krupp LB, Bellman AL, Benach JL, Luft BJ. Detection of Borrelia burgdorferi antigens in antibody negative cerebrospinal fluid in neurologic Lyme disease. Neurology 1995;45(11):2010-2015
 12. DeKoning J, Hoogkamp, Korstanje JAA, van der linde MR, Crjins HJGM. Demonstration of spirochetes in cardiac biopsies of patients with Lyme disease. J Infect Dis 1989;160:150-153
 13. Garcia, Monco JC, Coleman JL. Antibodies to Myelin Basic Protein in Lyme disease. J Infect Dis (Letter) September 1988;158(3):667
 14. Garcia, Monco JC, Fernandez, Villar B, Benach JL. Adherence of the Lyme Disease Spirochete to the Glial Cells. J Infect Dis 1989;160(3):497-506
 15. Garcia, Monco JC, Fernandez, Villar B, Alen JC, Benach JL. Borrelia burgdorferi in the CNS: experimental and clinical evidence for early invasion. J Infect Dis 1990;161:1187-1193
 16. Garcia, Monco JC, Fernandez, Villar B, Rogers RC, Szczepanski A, Wheeler CM, Benach JL. Borrelia burgdorferi and other related spirochetes bind to galactocerebroside. Neurology 1992;42:1341-1348
 17. Garcia, Monco JC, Beldarrain G, et al. Borrelia meningitis mimicking meningeal lymphoma. Neurology 1994;44:2207
 18. Gasser R, Dusleag J, Beisinger E, et al. Reversal by ceftriaxone of dilated cardiomyopathy caused by Borrelia burgdorferi infection. [Letter/Comments] Lancet, August 1, 1992;340(8814):317-18, From  Lancet May 9, 1992;339(8802):1174-5 
 19. Gasser R, et al. Early antimicrobial treatment of dilated cardiomyopathy associated with Borrelia burgdorferi, [Letter]  Lancet, August 1992;340(8825):982 
 20. Goodman JL, Sonnesyn SW, Holmer S, Kubo S, Johnson RC.: Seroprevelence of Borrelia burgdorferi in patients with severe heart failure, evaluated for cardiac transplantation at the University of MN. 
 21. Abstract. Goellner MH, Agger WA, Burgess JH, Durray PH.  Hepatitis due to recurrent Lyme Disease. Ann Intern Med  1988;108:707-708
 22. Grafman J, Litvan I, et al. Cognitive planning deficit in patients with cerebellar atrophy.  Neurology 1992;42:1493-96
 23. Gustafson JM, et al. Intrauterine transmission of Borrelia burgdorferi in dogs. Amer J Vet Res 1993;54(6):882-90
 24. Hobisch G, Klade H, Kersten A, et al.  Vascular Engagement in Lyme Borreliosis: Evaluation of Alpha-Actin Expression in Smooth Muscle Cells. Abstract # 162  V International Lyme Borreliosis Research Conference, Arlington, VA, 1992
 25. Johnston YE, Durray PH, Steere AC, et al. Spirochetes found in synovial microangiopathic lesions. Amer J Pathol  1985;118:26-34
 26. Kaell AT, Volkman DJ, Gorevic PD, Dattwyler RJ. Positive Lyme Serology in Subacute Bacterial Endocarditis. JAMA Dec 12, 1990;264(22):2916-2918
 27. Klein J, Stanek G, Bittner R, Horvatt R, Holzinger C, Glogar D. Lyme borreliosis as a cause of myocarditis and heart muscle disease. European Heart Journal 1991;12(Supplement D):73-75
 28. Kirsch M, Ruben FL, Steere AC, Durray PH, et al. Fatal Adult respiratory Distress Syndrome in a patient with Lyme disease. JAMA 1988;259:2737-2739
 29. Kollilowski HH, Schwendeman G, Schulz M, et al. Chronic Borrelia encephaloradiculitis with severe mental disturbance: Immunosuppressive therapy  vs. Antibiotic therapy. J Neurol 1988;235:140-142
 30. Lavoie Paul E.  Borrelia burgdorferi in the blood of three (SLE) and chronic Lyme patients. Abstract and Lecture handout St. Paul Lyme Disease Coalition of MN Lyme Borreliosis research Symposium. Minneapolis MN *
 31. Liegner Kenneth. Global Cerebral Atrophy in Lyme Borreliosis. Abstract 55B Arlington Virginia International Lyme Disease Symposia *
 32. MacDonald, Alan B. Gestational Lyme Borreliosis. Rheum Dis Clin North America 1989;15(4(:657-672
 33. MacDonald, Alan B, Gestational Lyme Borreliosis and a Rationale for a Prospective study of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). 1989; Rheumatic Disease Clinic of North America 1989;15(4):657-677
 34. MacDonald AB, Benach JL, Burgdorfer W.  Stillbirth Following Maternal Lyme Disease.  New York State Journal of  Med 1987
 35. MacDonald AB, Berger BW, Schwan TG. Clinical implications of delayed growth of the Lyme disease spirochete, Borrelia burgdorferi. Acta Tropica 1991;48:89-94
 36. Marcus LC, Steere AC, Durray PH, Anderson AE, Mahoney EB. Fatal Pancarditis in a Patient with Coexistent Lyme Disease and Babesiosis. Annals of Internal Med 1985:103:374-376
 37. Marsch WC, et al. Cutaneous fibrosis induced by Borrelia burgdorferi. Br J Dermatol 1993;128(6):674-8
 38. Pachner AR, Steere AC. The triad of neurologic manifestations of Lyme Disease: Meningitis, cranial neuritis, and radiculoneuritis. Neurology 1985;35:47-53
 39. Pfister HW, Preach-Mursic V, Wilske, Rieder G, et al. Catatonic syndrome in acute severe encephalitis due to Borrelia burgdorferi infection.  Neurology, 1993;43(2):433-5
 40. Preach-Mursic V, Pfister HW, Spiegel H, et al. First isolation of Borrelia burgdorferi from an iris biopsy. J Clin Neuroophthalmology 1993;13:155-161
 41. Reik L, Smith L, Kahn A, Nelson W. Demyelinating Encephalopathy in Lyme disease. Neurology 1985;35:267-269
 42. Reik L, Steere AC, Bartenhagen NH, et al. Neurological abnormalities in Lyme Disease Medicine 1979;58:281-294
 43. Schmutzhard E, Pohl P, Stanek G. Borrelia burgdorferi antibodies in patients with relapsing/remitting form and chronic progressive form of multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psych 1988;51:1215-1218
 44. Sigal LH. Cross-reactivity between Borrelia burgdorferi flagellin and a human axonal 64,00 molecular weight protein. J Infect Dis 1993;167:1372-8
 45. Sigal LH, Stein S, Williams S, et al. Monoclonal antibody to B. burgdorferi (BB) flagellin (fig)Hp724: probe in studies of the immunopathogenisis of Lyme neurologic disease. Arthritis Rheum 1991;34:5164
 46. Sigal LH, Tatu AH. Lyme Disease patient’s serum contains LgM antibodies to Borrelia burgdorferi that cross react with neuronal antigens.  Neurology 1988;38:1439-1442
 47. Stanek G, Klein J, Bittner R, Glogar D. Isolation of Borrelia burgdorferi from the myocardium of a patient with long-standing cardiomyopathy.  Med Intelligence 1990, January 25, 322(4):249-254
 48. Steere AC, Batsford WP, Weinberg M, Alexander J, Berger HJ, Wolfson S. Lyme carditis: Cardiac abnormalities of Lyme disease. Ann Intern Med 1980;93:8-16
 49. Steere AC, Durray PH, Danny JH et al. Unilateral Blindness Caused by Infection with the Lyme Disease Spirochete Borrelia burgdorferi. Annals of Internal Med, 1986;103:382-384
 50. Stiernstedt GT, Skoldenberg B, Vandvik B, et al. Chronic Meningitis and Lyme Disease in Sweden.  Yale J Biol Med 1984;57:491-497
 51. Uldry PA, Regli F, Bogousslavsky J. Cerebral angiopathy and recurrent strokes following B. burgdorferi infection. J Neurol Neurosurg Psych. 1987;50:1703-1704
 52. VanDerLinde MR, Crijns HJGM, DeKoning J, et al. Range of atrioventicular conduction disturbances in Lyme borreliosis: A report of four cases and review of other published reports. British Heart Journal 1990:63:162-168
 53. VanDerLinde MR. Lyme Carditis: Clinical characteristics of 105 cases. Scan J Infect Dis Supplement 1991;77:81-84*
 54. Vallat JM, Hugon J, Lubeau M, et al. Tick bite meningoradiculoneuritis: clinical, electrophysiologic, and histologic findings in 10 cases. Neurology 1987;37:749-753
 55. Waniek C, Prohovnik I, Kaufman MA. Rapid progressive frontal type dementia and subcortical degeneration associated with Lyme disease. A case report/abstract/poster presentation. LDF State of the art conference with emphasis on neurological Lyme. April 1994, Stamford, CT* 
 56. Webber B, Wiedersheim P, Matter L, et al. Chronic progressive neurological involvement in Borrelia burgdorferi infection. J Neurol 1987;234:40-43
 57. Weigelt W., et al. Sequence homology between spirochete flagellin and human myelin basic protein. [Letter] Immunology Today, July 1992;13(7):279-80

 

Replik – Mats Reimer för ett krig mot diagnosen kronisk borrelia

Mats Reimer kallar svårt drabbade patienter för aktivister bara för avidentifiera oss, men vi finns här och vi är flera tusen som går ut med vår info med mer kunnande och erfarenhet av kronisk borrelia än va Mats någonsin kunnat drömma om.

http://newsvoice.se/2013/07/11/replik-mats-reimer-for-ett-krig-mot-diagnosen-kronisk-borrelia/