Etikettarkiv: patientnämnden

Ring-Patientnämnden-Dagen

Med start idag börjar vår senaste kampanj: att ringa och meddela Patientnämnden om allt vad vi borreliasjuka utsätts för av vården. Och om den hjälp vi inte får.

Kanske de kan tänkas hjälpa oss om tillräckligt många ringer om samma sak. Kommer du inte fram idag p.g.a. överbelastning på linjen så försök igen imorgon!

Gör även en IVO-anmälan så att missförhållandena utreds ordentligt i hela landet.

Här hittar du din närmaste patientnämnd:

http://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/klaga-pa-varden/Sidor/hitta-din-patientnamnd.aspx

Läs mer:

http://neuroborreliosis.blogspot.se/2013/10/klaga-till-patientnamnden.html