Långvarig antibiotikabehandling i PCR bekräftad persistent borrelia

Sammanfattning:
Vi undersökte ett urval av 90 personer som tidigare fått antibiotika för borrelia utan att uppleva full resolution av sina symtom och hade tecken på ihållande infektion dokumenterat genom PCR-analys.
Genomsnittlig varaktighet av symtom var 9,5 år (mellan 1 – 40 år). Behandlingen var anpassad till det enskilda fallet efter det kliniska svaret.
Långsiktig 
antibiotikabehandling initierades och patienter behandlades kontinuerligt under minst 6 månader, i vissa fall flera år av intermittent behandling administrerades.

38,8% av patienterna upplevde fullständig remission av symtomen medan cirka 56,7% rapporterade en signifikant förbättring, varav 5,6% av patienterna bedöms okänsliga för terapi. Terapeutiska modaliteter diskuteras i detalj.

Centrala frågor:
Alla var Borrelia-DNA-positiva
Vanliga rapporterade symtom inkluderade trötthet, muscolo-sceletal och neuro-psykiatriska besvär.
Endast omkring 42% av patienterna hade en historik av ett erythema migrans.
Serologisk testning är ganska okänslig för sent spridd borrelia.
Antibiotikabehandling skall anpassas till den individuella kliniska svaret i sen spridd borrelia.
Majoriteten av patienterna gynnats av långvarig antibiotikabehandling.
Återfall av symtom var vanligt under behandlingen.
Långvarig antibiotikabehandling tolererades i allmänhet väl.


http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s