Etikettarkiv: babesia

Bota kroniska sjukdomar med GcMAF – eller diet?

För dig som inte känner till vad nagalase och GcMAF är så finns det en enkel och något humoristisk sammanfattning här: http://gcmaf.timsmithmd.com/book/chapter/52/

Kroniska sjukdomar, som persisterande borrelia och andra coinfections, ME, virus m.m. brukar innebära förhöjda nagalasevärden, och det betyder i sin tur att immunförsvaret inte fungerar som det ska.

Hur åtgärdar man det om man inte kan få tag på GcMAF som nyligen har stoppats/förbjudits (kanske för att det visade sig bota även cancer)?

Jo, man kan förbättra, och i bästa fall helt återställa sina nagalase- och GcMAF-nivåer (och därmed få ett fungerande immunförsvar), genom kosten. Ketogen diet (som gör att man hamnar i ketos och förbränner fett istället för kolhydrater), är det som gäller. Det verkar som att en bra tarmflora återställs på kuppen.

Funkar detta för autistiska barn så borde det funka för oss:

”Further on Dr. Bradstreet writes, ”It is reasonable and likely that the nature of the immune dysfunction and the frequently observed autoimmune problems in autism are mediated by persistent, unresolved viral infections.” He claims to have tested approximately 400 children with autism for the viral marker, nagalese, and found that nearly 80% have significantly elevated levels. He hopes to publish soon on this study and believes this information ”is one of the most important developments in the clinical treatment of children on the spectrum that I have experienced in the last 15 years.”

Dr. Bradstreet’s article got my attention because of my daughter’s own nagalese testing. I had her tested back in May (when she’d endured three hospitalizations due to uncontrolled seizures) and her reading was 3.3 (reference range 0.35-0.95). In desparation we tried the ketogenic diet (high fats and low carbs), and although there have been some rough patches since May we have avoided further hospitalizations.

And her stools normalized.

Yes, I know all of you realize how important that is. We’re talking months and months of good stools. Seizures down at least 80%. So of course, your friendly neighborhood science teacher was interested in what her nagalese levels might be, so we did a retest in late September. This time her reading was 1.7. It was about a 50% drop, and while it’s still abnormal, it is progress. It makes me wonder if a low-carb diet starves viruses of an energy source.”

http://www.ageofautism.com/2011/10/dr-bradstreet-nagalase-and-the-viral-issue-in-autism.html

Mer om ketogen kost:

”Ketogenic diets are not high protein diets, but are instead diets in which the majority of calories come from natural fats. Protein intake is moderate and only small amounts of carbohydrates are allowed. Because fat is so dense in calories, this just means adding a moderate amount of extra butter, olive oil or other natural fat to fresh, whole food meals.

A typical ketogenic meal includes a 3-5 ounces of protein, usually cooked in natural fats (for example, butter, beef tallow, lard, duck fat, cream, olive oil, or coconut oil) with the addition of green leafy or non starchy vegetables such as salad greens, spinach, summer squash, or kale.

The restriction of carbohydrate is the key factor in this diet. When carbohydrate foods are digested, they are broken down into blood sugar (glucose) in the body. The more carbs we eat, the more glucose is created. If we reduce carb intake and instead eat more fat and protein, it causes our internal metabolic pathways to switch from burning sugar to burning fat.”

http://www.ketogenic-diet-resource.com/ketogenic-diet-plan.html

Annan ketogen kost, beroende på hur man utformar den är LCHF, GAPS och i någon mån Paleo.

Själv hamnade jag oplanerat i ketos av GAPS introduktionsdiet för snart ett år sen, och kom inte ur det på flera månader. Rekommenderas alltså inte utan försiktighet om du väger för lite eftersom man kan rasa ytterligare i vikt, vilket jag gjorde, vägde 40 kg som värst! Möjligen kan det avhjälpas genom att tillföra hyfsat stora mängder fett. Kolla även upp andra kontraindikationer för att testa ketogen diet, det står om det på den länkade sidan ovan.

Det är något oklart om koständringen måste vara permanent, eller om den funkar som ett rebootande av immunsystemet, så att man kan återgå till en mer varierad kost senare. Troligen räcker det att ändra på kosten tills immunsystemet har kickat igång, så att man sen kan övergå t.ex. till LCHF eller GAPS för att underhålla det.

Här står det mer om effekter av ketogen kost på autism, alzheimer, parkinson m.m:
http://4health.se/varfor-ar-en-ketogen-kost-fordelaktig-forskningen-kring-ketos-allt-om-ketos

Jag tror att detta funkar på två sätt:

1) GcMAF normaliseras när nagalase minskar, via dieten.

2) Infektioner (virus, bakterier, parasiter) tas då om hand av immunförsvaret som återigen kan fungera normalt.

Nån mer som har testat? Dina erfarenheter? Kommentera gärna!

Här står benbuljongen åter på spisen och puttrar… 😉

Tack från Sveriges alla borreliadrabbade, SVT!

Det verkar inte som att SVT har tänkt publicera min replik i debatten om dokumentären, de svarade inte ens på mailet.

Nåväl, det gör inget, bloggen når ju fler än SVT’s opinionssida. Dessutom får den plats i hela sin oavkortade form här…

***

Tack från Sveriges alla borreliadrabbade, SVT!

Det stämmer att borreliafilmen inte speglar den franska situationen specifikt, därför är den högst relevant också i andra länder. Tiotusentals är svårt sjuka även i Sverige, med rätt – eller tyvärr ofta fel – diagnos, då varken de eller många läkare känner till att borrelia kan bli persisterande och utvecklas till en multisystemisk sjukdom om inte rätt behandling ges snabbt och tillräckligt länge.

Borrelia självläker inte, utan bakterierna kan, som filmen visar, finnas kvar i kroppen, vilande i cystform och biofilm (tillsammans med andra patogener, mögel m.m.), tills tillfället kommer då immunförsvaret blir tillräckligt nedsatt av andra orsaker. Detta har flera forskare i olika länder konstaterat genom att undersöka blodutstryk i mikroskop. Omkring 10% av alla som smittas av borrelia utvecklar förr eller senare en kronisk form. Forskning tyder även på att borrelia ligger bakom många andra sjukdomstillstånd som ME/CFS (senaste siffrorna: i 90% av fallen) och Alzheimer (i samtliga hittills undersökta fall).

Läs mer om det här: https://borreliablogg.wordpress.com/2013/10/09/ar-du-feldiagnostiserad/

För alla som ännu inte har fått tillräcklig behandling, och som kanske inte ens har fått rätt diagnos, eller vars läkare inte är tillräckligt insatta, har filmen ett upplysande syfte – public service i dess allra bästa form! Det kan rimligtvis inte få vara så att bara en enda hårt vinklad sida ska få komma till tals i media i ett demokratiskt land, så som det har varit hittills i borreliafrågan i Sverige, med få undantag.

Mats Reimer försöker framställa det som att detta handlar om en liten perifer grupp personer som resten av den vetenskapliga världen är oense med, men det stämmer inte. I 30 länder har det nu under två år organiserats stora protester för att stödja forskningen och för att sjuka ska få rätt behandling. Jag startade världsprotesten (Worldwide Lyme Protest/Borreliaupproret) 2012 när jag insåg att det inte bara är i Sverige som det är närmast omöjligt att få hjälp från vården för att bli frisk. Gruppen av ILADS-läkare som framgångsrikt behandlar kronisk borrelia växer.

Detta är, som filmen korrekt antyder, en världsvid epidemi, som kommer att eskalera ytterligare om inget görs nu. Antalet drabbade ökar med hundratusentals varje år. Räknar man in dem som får följdsjukdomar så är siffrorna än mer svindlande. Det handlar alltså i de flesta fall inte bara om borrelia utan om en svår multisystemisk infektion, när olika bakterier väl har invaderat muskler, leder, nervsystem, etc. Dr Horowitz talar om det just i den termen. Han upplyser också korrekt om att borrelia sällan kommer ensam. I Sverige har forskaren Tomas Jaenson visat att våra fästingar bär på minst 17 olika potentiellt sjukdomsframkallande patogener – som alltså kan överföras med ett fästingbett – men bara ett fåtal av dessa finns det test för. Borrelia finns i var fjärde fästing, och i var femte fästing finns t.ex. rickettsia, som ger liknande symtom som borrelia men betydligt värre, och som rimligtvis många drabbas av eftersom det är nästan lika vanligt förekommande i fästingarna som borrelia, men som inte upptäcks om bara borreliaprov tas. Vi har även sju olika borreliastammar i Sverige, och de blodprover som finns kan inte påvisa samtliga dessa. Bättre och fler test behövs! Det är nog alla ense om.

För Sveriges del skulle vi även behöva få en Landstingsdriven klinik som specialiserar sig på forskning och behandling av denna multisystemiska infektionssjukdom. Eftersom den kan drabba samtliga organ i kroppen, så behöver läkare från alla specialiteter samlas och slå sina kloka huvuden ihop, istället för att patienterna ska skickas till olika specialistavdelningar på sjukhusen och behandlas med enstaka symtomlindring. Det vore självfallet bättre att ta itu med den bakomliggande orsaken så att ett tillfrisknande kan ske, än att slösa med samhällets resurser och öka lidandet för den enskilde som i nuläget slussas runt i åratal utan att bli botad. Detta torde även ligga i politikernas intresse så här i valtider, när de funderar över hur de höga sjuktalen ska åtgärdas. Här har ni en lösning som på sikt skulle kunna minska dem drastiskt!

De enda som framstår som paranoida och osakligt partiska i debatten är Mats Reimer, Anders Tegnell och deras gelikar, som intressant nog samtliga tillhör en organisation som motarbetar diagnos och behandling av kronisk borrelia. I Anders Tegnells fall handlar det dessutom om jäv, då han ansvarade för borreliautredningen förra året, som inte oväntat kom fram till att inget ska förändras i Sverige. Utan korrekt vetenskapligt kött på benen går representanter för denna organisation till upprepade attacker mot såväl sjuka som mot specialister och forskare i hela världen. Som läkare borde man ha som främsta mål att hjälpa sjuka att bli friska. När egna intressen står i vägen för detta förlorar man sin trovärdighet…

Mer om det: https://borreliablogg.wordpress.com/2013/10/08/gar-smi-vofs-arenden-i-borreliafragan/

Att en ensam barnläkare i Sverige tillsammans med ett fåtal övriga personer, felaktigt anser att borrelia inte kan bli persisterande/kronisk betyder inte att det råder några som helst tvivel om saken i resten av världen.

***

Tidigare inlägg i ämnet finns här:

https://borreliablogg.wordpress.com/2014/06/11/reaktioner-pa-svts-borreliafilm/

Vi inbjuder till en seriös dialog med läkare och forskare

Vi önskar att debatten kring borrelia var inriktad på att driva utvecklingen framåt. Nu smutskastas och idiotförklaras det åt båda håll vilket inte är vad vi önskar. Att seriöst och med ett öppet sinne försöka förstå varann även om man har olika åsikter och erfarenheter i borreliafrågan borde inte vara så svårt.

Vi är inga “motståndare” utan endast sjuka människor som önskar förståelse och att det blir bättre för oss och andra framtida drabbade.

Vi kan bidra med våra erfarenheter av vården och olika aspekter ur patientens synvinkel om hur det skulle kunna bli bättre, efter att ha snurrat runt i vården under många år.

Vi kan bidra med den kunskap vi har samlat på oss under lång tid genom den info vi har tagit del av från många olika håll, både vad gäller forskning och erfarenheter av behandling som har fungerat för många patienter, och vi vet också vad som inte hjälper. Men vi har inte hela lösningen.

Enbart antibiotika hjälper inte alla, ens under lång tid, en del blir helt friska av det, många blir mycket bättre (tyvärr med stor risk för recidiv), men några förblir sjuka trots behandling. Det behövs uppenbarligen något mer för att bakterierna ska försvinna helt ur kroppen, åtminstone om människor och apor har ungefär samma biologiska funktioner:  http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0029914

Frågan är vad?

Handlar det om samverkan med immunförsvaret att borrelian i vissa fall blir en svårare, långvarig infektion? Borde det inte forskas mer om de genförändringar som har visats göra vissa mer mottagliga för dessa infektioner och som även gör det svårare att bli av med dem? Se fakta om HLA-DR4-genen en bit ner i detta inlägg, och läs gärna även om MTHFR-genen på annat håll, det finns mycket material online om den: https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/05/kronisk-borrelia-somatiseringssyndrom/

HLA-DR4 skulle kunna vara själva orsaken till kronisk borrelia, och i så fall behöver man forska fram något som blockerar immunsvaret.

 Ja frågorna är många och vi önskar få er hjälp för att att lösa dem!

Vi är många som kan stå till förfogande för forskningen, som har konstaterats ha borrelia och olika coinfections, vilket kanske kan vara intressant, eftersom det har betydelse för behandlingen.

Ni kan bidra med er allmänläkar- och specialistkunskap, samt med era forskarresurser för att utveckla bättre metoder för diagnos och behandling. Ni kan välja att forska på sånt som verkligen behöver undersökas bättre, på sätt som kan leda till tillförlitliga resultat. STING-studien skulle t.ex. ha kunnat ge väldigt intressanta resultat om man hade inkluderat de värst fästingdrabbade områdena.  https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/18/sting-en-studie-utan-sting-i/

Vi efterlyser ett samarbete mellan specialistläkare inom olika avdelningar på sjukhusen för en samlad bedömning av symtomen. Vi består inte bara av ett speedat hjärta eller neurologiska besvär, bilden är ofta väldigt omfattande och bedöms bäst som helhet, inte uppsplittrad. Det vi behöver är inte tillfällig symtomlindring av det ena eller det andra utan möjligheten att bli helt friska från infektionen.

Det skulle kanske rentav behövas en landstingstyrd specialistklinik i Sverige som enbart tar emot patienter som har drabbats av fästinginfektioner. Då skulle läkare och forskare kunna utbilda sig och få en mer samlad syn på problematiken runt fästingsjukdomar.

Här är en fiktiv patient som ni som är läkare gärna får öva era talanger på:

https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/17/vem-kan-hjalpa-mats/

Hämta särskilt inspiration från läkaren Göran som vi tycker svarade föredömligt i det inlägget, såna läkare vill vi gärna möta, som gör en grundlig utredning, som är kunniga, och nogranna. Som inte sätter en diagnos i förväg utan verkligen går in med ett öppet sinne, empati och ser hela patienten.

Det vi vet med säkerhet är att vi behöver er hjälp!!!

****************

Det följande är en kort sammanfattning av vad vi VILL, inte bara i Sverige, utan i hela världen.

Worldwide Patients are raising awareness and protesting to highlight the need for:

1. Recognition that Lyme disease/borreliosis, and other tick-borne infections, such as Babesia, Bartonella, Rickettsia, Ehrlichia, are serious, and sometimes fatal illnesses.

2. Awareness of the fact that the transmission of tick-borne pathogens, such as borrelia, babesia, rickettsia, via blood transfusion is of global concern.

3. Agreement that Lyme disease/borreliosis should be listed as a notifiable infection. Notifiable status will aid in ensuring that the incidence and spread of this disease are monitored, a necessary precursor to determining the human suffering and socioeconomic impact of the disease.

4. Education of the healthcare sector regarding the accurate diagnosis of Lyme, which in some cases may be limited to clinical presentation due to limitations of serological testing.

* Education should ensure all doctors are familiar with the CDC caution pertaining to criteria for blood tests for Lyme: “This surveillance case definition was developed for national reporting of Lyme disease; it is NOT appropriate for clinical diagnosis… Surveillance case definitions are created for the purpose of standardization, not patient care.”

* Education that Lyme should be included as a differential diagnosis when considering other illnesses that are also reliant on subjective clinical presentation, or have no known cause. This includes, but is not limited to: Motor Neurone Disease (MND) also known as Lou Gehrig’s disease or Amyotrophic lateral sclerosis (ALS); Multiple Sclerosis; Alzheimer’s; Parkinson’s disease; Sarcoidosis.

5. Education of the healthcare sector regarding affordable and effective treatment of both acute and chronic Lyme and other tick-borne infections. This includes the need to update the outdated treatment guidelines of the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and to take into account the treatment methods of other Societies such as: The International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS) and the German Borreliosis Society (Deutsche Borreliose-Gesellschaft: DBG)

6. Funding for research into tick-borne diseases. Including: Funding for medical research into accurate Lyme testing and treatment, Funding for research into vectors and reservoir hosts to determine what diseases they may carry and transmit.

Att se eller inte se, det är den mikroskopiska frågan…

De norska forskarna Morten M. Laane och Ivar Mysterud har kommit fram till ett sätt att se bakterier bl.a. från fästinginfektioner i blodet via mikroskop.

”We believe, contrary to the official stance, that the antibody reaction wanes in people who have been sick for a long time, and that only a small minority of those with chronic borreliosis test positive. The  suppresses the immune system so that it does not function properly. This is one of several reasons that it is difficult to give a definite diagnosis.

The tests used today succeed only partly in detecting the disease due to tick bite. Through intensive studies over many years, the two biologists have formed a picture of the life cycle of the Borrelia bacterium and all the different forms that it takes. Borrelia is a thread-like, spiral bacterium, or spirochaete. It can bore into our  and moves around the body with our blood circulation.

As a result, the bacteria spread rapidly and in principle can infect all tissues and organs, including the brain. This is why the symptoms are so many and varied. In the early phase, the symptoms tend to be mild, such as headache, muscular pain and fever. In some cases, however, the disease may last a long time, or become chronic, and the symptoms may vary enormously: stabbing pains, impairments in short-term memory, persistent fatigue, unusually long recovery time after exertion, permanent skin changes, joint pain, paralysis, nervous disorders and depression. One important reason that chronic borreliosis often remains undiagnosed is that the symptoms are not well understood. The diagnosis chronic borreliosis is controversial. The Norwegian health service believes that a four-week course of antibiotics should be enough to kill all Borrelia bacteria in the body, but it is not that simple, according to the two biologists.

”There are strong indications that once the bacterium gets into your bloodstream, it’s there for the rest of your life”, they say.”

Läs hela artikeln här: http://phys.org/news/2013-06-classic-microscopy-reveals-borrelia-bacteria.html#jCp

Här finns studien publicerad: http://www.biomedicalreports.org/index.php?journal=bbr&page=article&op=view&path%5B0%5D=98

Studien har mötts av en del kritik, detta har sagts av forskarna själva:

“Among the arguments presented are that non-helix CWD-forms, small spheres, cysts, “pearl-chain”-like structures, “round-bodies” and filament-like structures are either artifacts from microscopy techniques, protein leakage from blood-cells, fibrine-fibers, or other general changes due to decomposition.”

“It may be argued that the spirochaete-like structures we find are not bacteria based on the findings of numerous biophysical experiments involving erythrocyte blebbing.”

Men visst är det intressant att bilderna de får fram med sin teknik liknar andra forskares bilder av bakterierna i fråga, som enkelt går att googla fram (som t.ex. babesia, bartonella och borrelians specifika spiroketform).

Här hittar Laane t.ex. babesia i blodet på en patient: http://www.youtube.com/watch?v=Qo1J7Jiwb4g

Fler intressanta bilder här: http://fmnytt.me/2013/01/28/ekslusiv-professor-morten-m-laane-og-hans-funn-i-mitt-blod-fyverkeri-borrelia-babesia-bartonella/

Här finns hans hemsida med en kort film: http://www.123hjemmeside.no/Morten-Motzfeldt/19371338

Inslag på norsk tv: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/flaattsyke-nordmenn-kan-ha-blitt-feilbehandlet-i-en-aarrekke-3990023.html

Finns det några svenska forskare som har försökt använda deras metod? Om inte så uppmanar vi er att testa det. Det saknas inte frivilliga personer för ett sånt  experiment, det är bara att ni hör av er till oss så fixar vi hur många som helst!

Vad vet svenska läkare om babesia?

Förmodligen inte mycket. Annat än att de kanske har fått lära sig att denna blodparasit inte finns i Sverige. Fel!!

Senaste numret av Infektionsläkaren beskriver ett fall av svår babesia i Sverige. Kvinnan i fråga behandlades 2011 i Göteborg, både intravenöst och med tabletter av antibiotika i höga doser:

”Majoriteten av i Europa beskrivna fall orsakade av arten Babesia divergens har haft ett allvarligt förlopp med hög mortalitet. Flertalet av dessa patienter utvecklade en fulminant bild med hemolys, njursvikt, leversvikt och ARDS. Mot bakgrund av detta samt att den kliniska erfarenheten i Sverige är högst begränsad så valde vi att påbörja behandling omgående med intravenöst klindamycin och peroralt kinin vilket är den rekommenderade behandlingen vid infektion orsakad av B. divergens.”

/…/

”Diagnosen ställs i första hand via blodutstryk men serologi och PCR är också
tillgängliga metoder. Behandlingsrekommendationen är intravenöst klindamycin 600 mg x 3 samt peroralt kinin >600 mg/d i 7–10 dagar alternativt peroralt atovakvon 750 mg x 2 + peroralt azitromycin 250–1000 mg x 1. Den förstnämnda kombinationen rekommenderas vid allvarligt förlopp, men hos patienter med mildare symtom har man inte kunnat påvisa någon skillnad i behandlingseffekt mellan de två alternativen. Blodbyte finns beskrivet vid mycket allvarliga fall med hög parasitemigrad.”

Babesia förstör de röda blodkropparna, så ett tecken på att man har det kan vara blodbrist.  Fler symtom finns här. Det utmålas ofta felaktigt att det mest är de som har fått mjälten bortopererad som är i farozonen, och att övriga som drabbas kan göra sig av med infektionen själva med hjälp av immunförsvaret. Tyvärr så funkar det inte om man redan har flera andra fästinginfektioner i kroppen. Då är man ett lätt byte även för babesia, och behöver hjälp av antibiotika för att bli av med den.

Babesia finns i 7% av alla danska fästingar. Fåglar flyger varje dag mellan Danmark och Sverige. Fästingar följer väldigt gärna med fåglar på en flygtur till grönare gräs och nya bytesmarker, vilket även svenska fästingforskare troligen är väl medvetna om, som t.ex. Björn Olsen (som istället för att ta fästingsjukdomar på allvar sitter och leker med fästingar i tv på bästa sändningstid).

Man har bl.a. hittat arterna microti och venatorum hos fästingar i Danmark, arter som man inte ens trodde fanns i Europa!

http://m.bt.dk/?article=25323106-Nye-farlige-sygdomme-fundet-i-danske-flaater-

Så, läkare, vakna upp! Börja testa och behandla för babesia (divergens, microti, venatorum och duncani), även i Sverige!!

UPPDATERING 2015-06-19: Nu äntligen, idag har Babesia-Berlinmuren fallit, man får hoppas att de sjuka som går med alla symtom på babesia äntligen ska få testa sig och få hjälp, då kommer det också att bli tydligt hur vanligt det är: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-fastingsmitta-upptackt-i-sverige

Fästingar sprider inte bara borrelia!

Tyvärr är kunskapen väldigt dålig på vårdcentralerna om andra infektioner som sprids av bl.a. fästingar. Vilket innebär att prover inte tas (annat än på borrelia i bästa fall), och att behandling inte sätts in i tid. Och hinner det gå lång tid så blir det mycket svårt att bli av med infektionerna, då hjälper inte längre en kort antibiotikakur. Därav det ökande antalet kroniska fästinginfektioner.

Inte heller infektionsklinikerna är särskilt intresserade av att testa för olika fästingsjukdomar, det verkar inte höra till de första saker de tänker på om man dyker upp med ett bett med en stor ring omkring (även annat än borrelia orsakar ringar, t.ex. rickettsia helvetica). Man måste tyvärr själv ta reda på vilka infektioner som finns, samt vilka symtom de ger, för att veta vad som bör testas. Har själv varit med om att de vägrade testa för mer än en fästingsjukdom när jag var dödssjuk (hade dock ”turen” att just det testet råkade träffa rätt, till deras stora förvåning), medan det togs ett helt batteri av andra prover på virusinfektioner och ett par ytterst sällsynta sjukdomar som jag med all sannolikhet INTE hade. Så det kan ju inte vara en resursfråga, när det slösas med onödiga prover medan verkligt viktiga prover inte tas, eller?

Forskarna upptäcker också nya fästingsjukdomar hela tiden, som läkarna borde få mer kunskap om snabbare, innan de avfärdar svårt sjuka personer som inbillningssjuka, bara för att det risiga borreliatestet var negativt, vilket för övrigt kan ha flera olika orsaker utöver testets otillförlitlighet.

Testa din läkare! Vad vet han/hon om t.ex. bartonella, babesia, anaplasma, neoehrlichia, rickettsia helvetica, rickettsia felis, eller borrelia miyamotoi?

”Fallon, a renowned expert on Lyme disease at the New York Psychiatric Institute, said the importance of the new bacterium – called Borrelia miyamotoi — is that it might explain cases of what looked like chronic Lyme disease, but did not test positive for Lyme.”

http://newyork.cbslocal.com/2013/07/02/new-tick-borne-illness-could-be-worse-than-lyme-disease/#.UdN8b1R_Df4.facebook

http://www.huffingtonpost.com/2013/01/18/new-deer-tick-disease-borrelia-miyamotoi_n_2499581.html

Förmodligen vet din närmaste veterinär mer. Djur behandlas nämligen för fästingsjukdomar tills de blir friska.