Månadsarkiv: december 2013

Gott Nytt Borreliafightår!

Det har varit lite tyst här senaste tiden, vi har varit för risiga för att orka skriva så mycket. Men vi kämpar vidare med olika behandlingar och nästa år tar vi nya tag…

BeFunky_IMG_0943.jpg

Året som gått har varit intensivt både på debatt- och protestfronten… 

Vissa personer gödslade media med felaktiga teorier om kronisk borrelia – och vi ville inte låta det stå oemotsagt. Vi avslöjade även att VOF (Vetenskap och Folkbildning) ligger bakom desinformationen på ett organiserat sätt, och finns med på högsta nivå och i varje nedstigande led där det beslutas om borreliadiagnostik, behandling och informationsspridning. Vi väntar fortfarande på att en granskande journalist ska våga ta tag i den härvan och rota vidare efter fler stora begravna hundar som vi vet ligger nånstans, av stanken att döma.

Första världsprotesten nånsin ägde rum 2013, i hela 30 länder, och på tre orter i Sverige!

Fortsätt följa oss på våra FB-sidor https://www.facebook.com/Borreliaupproret och https://www.facebook.com/worldwidelymeprotest  (vi finns även på Twitter och Google+) samt den här bloggen för att få del av senaste nytt!

Vi kommer att fortsätta kampen under 2014, vi ger oss inte förrän alla får möjlighet till bättre diagnostisering och behandling som gör oss helt friska.

Du kan hjälpa till att visa omfattningen av problemet genom en så enkel sak som att lägga till ett foto här, i fotokampanjen “Worldwide faces of lyme – we are millions”: https://plus.google.com/u/0/events/gallery/caatl2qmjnfhc4887l8h7lb5hcg

Med gemensamma ansträngningar kan vi få upp ögonen på den mest motvillige, för ingen kan i längden blunda för flera miljoner människor världen över som blir mer och mer handikappade och riskerar att dö av borrelia, coinfections och svåra följdsjukdomar.

Fortsätt berätta era historier, på arbetsplatser, i insändare, i kommentarer och gästinlägg här – ja när helst ni får tillfälle.

Vi önskar alla våra läsare, medkämpar ett Riktigt Gott Nytt År och vi alla kämpar vidare för  en bättre hälsa och en vård som tar borrelia och coinfections på allvar!

PCR-teknik för att upptäcka borrelia

Senaste nytt om PCR-testet som borde användas som ett komplement till ELISA och Western Blot:

”PCR står för Polymerase Chain Reaction. Det är numera en av de mest använda molekylärgenetiska metoderna och togs fram av en amerikansk forskare i början av 80-talet.

– PCR-metoden utnyttjar möjligheten att göra kopior av DNA på konstgjord väg, förklarar Ann Cathrine Petersson som är mikrobiolog vid Klinisk mikrobiologi. På så sätt kan man på bara några timmar föröka mängden av den DNA-sekvens man letar efter miljontals gånger så att den lättare går att upptäcka i provet. Det är också möjligt att beräkna mängden av DNA-sekvensen i provet utifrån hur snabbt vi ser att kopior tillverkas.”

http://www.vetenskaphalsa.se/modern-teknik-sparar-borrelia/

”Katharina Ornstein beskriver det som att det finns ett kort fönster när man kan hitta borreliabakterierna i spinalvätskan.

– Vi har sett att om patienterna har haft neurologiska symptom i mer än några veckor kan vi inte längre hitta borreliabakterier i själva spinalvätskan. Det beror förmodligen på att det är färre bakterier som finns där, och under en kortare tid. När väl bakterierna fått fäste på hjärnhinnorna är de svårare att hitta i spinalvätskan. Däremot brukar man efter två månader alltid hitta antikroppar mot borrelia både i blodet och i spinalvätskan. Då brukar vi också kunna hitta vita blodkroppar i spinalvätskan som ett tecken på en inflammation, och vi kan också se ett proteinläckage som visar på att blod-hjärnbarriären har störts av infektionen.”

http://www.vetenskaphalsa.se/obehandlad-borrelia-kan-sprida-sig-till-nervsystemet/

 

SBU’s borreliabehandlingsrapport

Rapporten släpptes idag, en kort sammanfattning finns här, hela finns att ladda ner från sidan:

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Behandling-med-antibiotika-for-patienter-med-borrelia/

Tyvärr kommer man inte fram till så mycket då det vetenskapliga underlaget bedöms vara otillräckligt…

Men kritik framförs i alla fall mot de undermåliga borreliatester som används – som en liten känga mot SMI’s utredning nyligen:

”Förekomst av antikroppar mot borreliabakterien i blodet, borreliaserologi, är den metod som är tillgänglig idag i Sverige [20]. Patientens blod testas för förekomst av IgM­ och IgG­borreliaantikroppar. Begränsningen med denna typ av diagnostik är att antikroppsutvecklingen vid borrelia inte utvecklas som vid en klassisk serologi, utan uppvisar en långsam antikroppsutveckling. Antikroppar kan också kvarstå under lång tid (år) och korsreagerande­ ospecifika antikroppar (framförallt IgM) förekommer. Ett annat problem är brister i standardisering av laboratoriernas analysmetoder och enhetlighet vid tolkning av laboratorietester. Direkt påvisning av borreliabakterien kan ske med hjälp av odling, men metoden används inte i rutindiagnostik. Molekylärbiologisk metod med modern PCR­teknik anses idag inte vara tillräckligt tillförlitlig. ”

”Rekommenderade laboratorietester i Sverige för borreliadiagnostik skiljer sig på några punkter från de som används i USA och en del europeiska länder. Förutom förekomst av specifika borreliaantikroppar vid neuroborrelios, verifieras diagnosen i dessa länder med en kompletterande serologisk metod, Western blot. För information om Western blot, se SMI:s rapport [20]. I USA tas inte alltid spinalvätskeprov. ”

Mer om SMI-rapporten och ELISA-testet:

https://borreliablogg.wordpress.com/2013/10/17/smi-javiga-och-oproffsiga/

https://borreliablogg.wordpress.com/2013/10/11/svikna-igen-smi-utredningen-cementerar-fast-oss-med-borrelia-i-sjukdom/

https://borreliablogg.wordpress.com/2013/10/08/gar-smi-vofs-arenden-i-borreliafragan/

https://borreliablogg.wordpress.com/2013/10/20/jav-bakom-rekommendationen-av-elisa-testet/

Vi får hoppas att oberoende forskare vill forska vidare om bättre tester och behandling, och att man då även inkluderar personer från den stora grupp som har kvar symtom efter en kort behandling.

Slutsatser

  • Det behövs bättre forskning om lämplig behandlingstid. Nytta och risker måste jämföras i välgjorda studier. Idag går det inte att avgöra om antibiotika i mer än 10–14 dagar förbättrar behandlingsresultatet för patienter med erythema migrans.
  • Inte heller vid neuroborrelios, borreliaartrit eller kvarstående symtom efter borreliainfektion är det möjligt att avgöra om längre tids antibiotikabehandling har betydelse.
  • Vid längre tids behandling (>21 dagar) med antibiotika (ceftriaxon) via central venös infart finns en inte oväsentlig risk för allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer.